541-0021/01 – Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací (TKPTVP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty charakterizovat a popsat jednotlivé technologie a technické prostředky používané při těžbě kapalin a plynů a hloubení vrtů jak na povrchu (vrty na ropu, plyn, vrty v hydrogeologii, inženýrské geologii, stavebnictví apod.), tak, a to především, v důlních podmínkách (jak na uhelných, tak rudných dolech). Studenti musí být schopni umět vysvětlit principy těchto technologií a na praktických příkladech dokázat ilustrovat oblast jejich použití. Studenti se naučí využít a uplatnit získané teoretické znalosti v oblasti těžby a vrtných prací a tyto praktikovat při výpočtových cvičeních i při praktické návštěvě vrtného střediska oddělení vrtání. Musí být schopni posoudit jim zadané úkoly v rámci cvičení, analyzovat je a následně pak najít vhodná řešení prezentovaná formou elaborátů. Studenti se mají v neposlední řadě naučit umět posoudit význam informací, které získávají v průběhu studia, tyto shrnout, porovnat a vybrat z nich ty, které jsou podstatné pro jejich další odborný růst.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studium tohoto předmětu je zaměřeno na tyto základní tematické okruhy – metody určování základních fyzikálních vlastností kolektorských hornin a tekutin, základy techniky a technologie těžby kapalin a plynů, intenzifikace přítoku k sondám, druhotné a terciérní těžební metody, sběr, dopravu a úpravu uhlovodíků, podzemní opravy sond, těžbu metanu formou povrchové degazace uhelných slojí, vliv těžební činnosti na životní prostředí. Část „Technologie vrtných prací“ je zaměřena zejména na tyto tematické okruhy – druhy vrtů prováděných v důlních podmínkách, způsoby jejich realizace a účely, pro které jsou hloubeny. Vrtná technika a technologické postupy používané při hloubení vrtů v podzemí – hlavní funkční celky vrtných souprav; vrtání geologicko-průzkumných a provozně-technických vrtů, bezpečnostní vrty hloubené v podzemí – degazační, odvodňovací, geotechnické vrty; velkoprůměrové vrtání v podzemí, nové technologie a technické prostředky používané při hloubení vrtů v podzemí, vrtání ponornými vrtacími kladivy, nové směry v technologii hloubení vrtů.

Povinná literatura:

Suk, M.; Ďurica, D.; et al.: Hluboké vrty v Čechách a na Moravě a jejich geologické výsledky. Gabriel, Praha 1991. ISBN 80-900332-8-8 Zeman, V.; Pinka, J.; Klempa, M.; Struna, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN: 978-80-905737-0-3. Zeman, V.; Pinka, J.; Klempa, M.; Struna, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN: 978-80-905737-0-3.

Doporučená literatura:

Bednaříková, J.; Thon, A.: Naftový průmysl na území Československa. Hodonín, 1984. Čižmář, Z.: 90 let tradice Moravské naftové doly.Moravské naftové doly, Hodonín, 2004. Ďurica, D.; Holý, M.; Suk, M.: Člověk jako geologický činitel. Moravské zemské muzeum, Brno, 2008. ISBN: 978-80-7028-331-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vrtné soupravy - hlavní typy VS, hlavní funkční celky VS; 2. Základy technologie vrtání - rozpojitelnost hornin, druhy vrtných nástrojů, vrtná a pažnicová kolona, režim vrtání; 3. Údaje získávané z vrtů; 4. Vrtání v podmínkách lomového dobývání - druhy účelových vrtů a způsoby jejich provádění, vrty používané na lomech; 5. Jádrové a bezjádrové vrtání vrtů na povrchu i v důlních podmínkách - konstrukce, vrtné nářadí, cementační práce ve vrtu, vrtné soupravy; 6. Nové technologie vrtání používané ve vrtné praxi; ponorná vrtací kladiva, jejich konstrukční provedení a použití se zaměřením na povrchové vrtání v lomech i v důlním prostředí; 7. Přehled ložisek uhlovodíků v ČR, hlavní ropoplynonosné provincie ve světě; 8. Režimy ropných a plynových ložisek; 9. Problematika racionální otvírky; 10. Příprava sond k těžbě, metody výzkumu kolektorských vrstev a sond; 11. Metody výpočtu zásob kapalin a plynů; 12. Způsob těžby uhlovodíků; 13. Mechanizované způsoby těžby; 14. Metody intenzifikace přítoku k sondám; 15. Vliv těžby uhlovodíků na životní prostředí;

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní