541-0024/02 – Výpočet zásob nerostných surovin (VZNS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů v oblasti výpočtů zásob nerostných surovin a jejich zpracovávání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Účel a využití výpočtů zásob. Terminologie zásob ložisek nerostných surovin a jejich klasifikace (národní a mezinárodní klasifikace, problémy jejich vztahu). Geologické a vytěžitelné zásoby jejich význam a vzájemný vztah (geologické, technické a ekonomické modely zásob). Podmínky využitelnosti zásob, jejich význam a otázky jejich tvorby. Základní formulace procedury odhadu zásob a jeho obecné geologicko-průzkumné problémy. Základní ložiskové parametry a problémy jejich určování z pohledu výpočtů zásob.Tradiční metody výpočtu zásob a principy moderních metod výpočtů zásob. Odvozování vytěžitelných zásob. Hodnověrnost a přesnost výpočtů zásob. Racionální využívání zásob a problematika hospodaření s nimi, evidence a bilance zásob ložisek nerostných surovin.

Povinná literatura:

SIVEK, M.: Zásoby ložisek nerostů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2006. 174 s. + CD-ROM. Horní zákon a vybrané návazné předpisy.

Doporučená literatura:

PETERS W.C.: Exploration and mining geology. 2nd edn., John Wiley, New York, 1987. SCHEJBAL C.: Výpočet zásob ložisek nerostných surovin. Montanex, Ostrava, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel a využití výpočtů zásob, základní terminologie zásob ložisek nerostných surovin. 2. Zásady klasifikace zásob ložisek nerostných surovin (národní a mezinárodní klasifikace, problémy jejich vztahu). 3. Geologické a vytěžitelné zásoby jejich význam a vzájemný vztah (geologické, technické a ekonomické modely zásob). 4. Podmínky využitelnosti zásob, jejich význam a otázky jejich tvorby.. 5. Základní ložiskové parametry a problémy jejich určování z pohledu výpočtů zásob. 6. Jakostní charakteristika zásob. 7. Hlavní části výpočtu zásob a jejich charakteristika. 8. Tradiční metody výpočtu zásob (metoda geologicko-těžebních bloků, metoda mnohoúhelníků, trojúhelníků, izolinií a řezů). 9. Principy moderních metod výpočtů zásob (statistické interpolační metody, krigovací metody). 10. Zásoby v etapách ložiskového průzkumu a otvírky dolu. 11. Zásoby v etapách přípravy, dobývání a likvidace ložiska. 12. Evidence a bilance zásob ložisek nerostných surovin. 13. Funkce systému hospodaření se zásobami ložisek nerostných surovin v jednotlivých stádiích průzkumu a využívání ložisek. 14. Horní zákon a návazné přepisy související s důlní geologií a výpočty zásob

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních v rozsahu alespoň 70%. Splnění 100% zadaných úkolů. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Nepovinná účast na cvičeních. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.