541-0026/03 – Regionální inženýrská geologie (RIG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je rozvinout u studentů schopnost systémově zhodnotit kvalitu horninového prostředí vybraného území pro specifické inženýrské aplikace s využitím všech dostupných informací o území z různých zdrojů. Dovednosti z předmětu umožní využívat znalosti regionální inženýrské geologie při aplikaci v různých inženýrskogeologických průzkumech a výzkumech.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V rámci předmětu Regionální inženýrská geologie se studenti naučí systémově využívat všech dostupných informací o horninovém prostředí při vytváření koncepčního a komplexního modelu stavby horninového prostředí v určité lokalitě či územním celku. Základní data a metodika prezentovaná studentům při výuce vychází z toho, že Regionální inženýrská geologie synteticky studuje horninové prostředí tím, že soustřeďuje dílčí poznatky o inženýrskogeologických poměrech jednotlivých horninových masívů a na jejich základě vytváří komplexní obraz prostorové a časové variability IG poměrů v jednotlivých inženýrskogeologických jednotkách vycházející z vývoje horninového prostředí (geologických procesů) a antropogenních vlivů. V průběhu výuky jsou studentům představeny jednotlivé regionální inženýrskogeologické jednotky tvořící horninové prostředí ČR.

Povinná literatura:

MATULA, M., PAŠEK, J. Regionálna inžinierska geológia ČSSR, 1. vyd., Alfa, 296 str. 1986. PAŠEK, J., MATULA, M. et al. (1995): Inženýrská geologie. díl II., Česká matice technická, Praha HULLA, J., TURČEK, P.(1998): Zakladanie stavieb. Jaga group, Bratislava. KNIGHT, M. J. et al. (1983): Engineering Geology, Hydrogeology, Enviromental Geology. Geol. Soc. of Australia, Sydney.

Doporučená literatura:

MATULA, M. Geológia v územnom plánovaní a výstavbe. Bratislava: Príroda, 1995. 213 s. MARSCHALKO, M., MÜLLEROVÁ, J., IDES, D. (2003): Svahové deformace - výukové multimediální texty, Fond rozvoje vysokých škol, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, http://geologie.vsb.cz/svadef/. GIANI, P. G.(1992): Rock Slope Stability Analyssis. Balkema, Rotterdam. KNIGHT, M. J. et al. (1983): Engineering Geology, Hydrogeology, Enviromental Geology. Geol. Soc. of Australia, Sydney.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studium předmětu je zakončeno zkouškou. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
541-0037 RG Regionální geologie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Regionalizace horninového prostředí 2. Přehled zdrojů informací o horninovém prostředí 3. Geologické mapy, inženýrskogeologické mapy 4. Geologické databáze – Geofond 5. Česká geologická služba a její informační zdroje 6. Geografické informační systémy a elektronické zdroje geologických dat 7. Metody geologické a inženýrskogeologické klasifikace horninového prostředí 8. Inženýrskogeologické poměry Českého masívu, krystalinika, nemetamorfovaného předvariského podkladu, permokarbonských pánví 9. Inženýrskogeologické poměry křídových pánví, terciérních depresí 10. Inženýrskogeologické poměry neovulkanitů 11. Inženýrskogeologické poměry Západních Karpat na území ČR 12. Inženýrskogeologické poměry karpatského flyše 13. Inženýrskogeologické poměry karpatské předhlubně 14. Případové studie regionálního inženýrskogeologického studia horninového prostředí na vybraných lokalitách

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na přednáškách. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách není nutná. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní