541-0032/02 – Exkurze z mineralogie a petrografie (EMP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN75 Ing. Tomáš Daněk, Ph.D.
MAL70 doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je praktické ověření znalostí a vědomostí týkajících se mineralogie a petrografie při terénní praxi na vybraných ložiscích a přírozených výskytech minerálů, hornin a nerostných surovin.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Terénní exkurze probíhá formou návštěv lokalit podle harmonogramu, na kterých je student seznámen se stručnou geologií oblasti a poté s konkrétní mineralogickou, nebo petrografickou zvláštností. Na lokalitách pak studenti provádí odběry vzorků minerálů a hornin podle pokynů vedoucího exkurze, poznatky zapisují do terénního deníku. Lokality mají charakter lomů (činných i opuštěných), dolů, terénních výchozů. Studenti jsou povinni dbát bezpečnostních pokynů vedoucího exkurze nebo zaměstnanců činných provozů.

Povinná literatura:

Geologická mapa ČR (libovolné měřítko) KONTA J. Kvantitativní systém reziduálních hornin, sedimentů a vulkanoklastických usazenin. Univerzita Karlova, Praha, 1972. PELLANT C. Smithsonian Handbooks: Rocks & Minerals. 2002. PETRÁNEK J. Malá encyklopedie geologie, JIH, České Budějovice, 1993.

Doporučená literatura:

COMPTON R.R. Geology in the Field, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. MALEY T. Field Geology Illustrated. Mineral Land Publications; Second Edition edition, 2005. MÍSAŘ Z., Dudek A., Havlena V., Weiss V. Geologie ČSSR I, Český masív. Státní pedagog. nakl. Praha, 1983. TURCKER M.U. Sedimentary Rocks ind the Field. Wiley New York, 1993.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Absolvování exkurze dle pokynů vedoucího exkurze.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.