541-0032/04 – Exkurze z mineralogie a petrografie (EMP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL70 doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+40

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je praktické ověření znalostí a vědomostí týkajících se mineralogie a petrografie při terénní praxi na vybraných ložiscích a přírozených výskytech minerálů, hornin a nerostných surovin.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Terénní exkurze probíhá formou návštěv lokalit podle harmonogramu, na kterých je student seznámen se stručnou geologií oblasti a poté s konkrétní mineralogickou, nebo petrografickou zvláštností. Na lokalitách pak studenti provádí odběry vzorků minerálů a hornin podle pokynů vedoucího exkurze, poznatky zapisují do terénního deníku. Lokality mají charakter lomů (činných i opuštěných), dolů, terénních výchozů. Studenti jsou povinni dbát bezpečnostních pokynů vedoucího exkurze nebo zaměstnanců činných provozů.

Povinná literatura:

Geologická mapa ČR (libovolné měřítko) KONTA J. Kvantitativní systém reziduálních hornin, sedimentů a vulkanoklastických usazenin. Univerzita Karlova, Praha, 1972. PELLANT C. Smithsonian Handbooks: Rocks & Minerals. 2002. PETRÁNEK J. Malá encyklopedie geologie, JIH, České Budějovice, 1993.

Doporučená literatura:

COMPTON R.R. Geology in the Field, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. MALEY T. Field Geology Illustrated. Mineral Land Publications; Second Edition edition, 2005. MÍSAŘ Z., Dudek A., Havlena V., Weiss V. Geologie ČSSR I, Český masív. Státní pedagog. nakl. Praha, 1983. TURCKER M.U. Sedimentary Rocks ind the Field. Wiley New York, 1993.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola terénního deníku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Absolvování exkurze dle pokynů vedoucího exkurze.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Podmínkou absolvování je zvládnutí látky dle obsahu předmětu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínkou absolvování je zvládnutí látky dle obsahu předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330041) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.