541-0034/03 – Strukturní geologie (SG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojení základních principů strukturní analýzy a strukturně-tektonické analýzy a to jak v teoretické, tak praktické rovině.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Strukturní geologie studuje horniny a zemské těleso z hlediska struktur, které jeví systematičnost nebo zákonitost vzhledem k jistým deformačním mechanismům a geologickým procesům. Tato disciplína se snaží myšlenkově propojit vznik struktur nejrůznějších měřítek. Hlavním cílem strukturní geologie je na základě současných geometrických vztahů struktur v hornině popsat její deformační historii a dále napěťové pole, které deformaci s danou geometrií způsobilo. V konkrétních případech je cílem vztáhnout historické variace lokálního napěťového pole na dané lokalitě k deformačním, resp. napěťovým vzorcům regionálního měřítka.

Povinná literatura:

CHÁB, J. a kol.: Desková tektonika, Knihovna ÚÚG Praha (1983). KUMPERA, O. a kol.: Všeobecná geologie, SNTL Praha (1988). JAROŠ, J., VACHTL, J.: Strukturní geologie, ACADEMIA Praha (1992). PLUIJM van der B.A. and MARSHAK S.: Earth Structure: An Intudaction to Structural Geology and Tectonics, WCB/McGraw-Hill. (1997).

Doporučená literatura:

CHÁB, J. a kol.: Desková tektonika, Knihovna ÚÚG Praha (1983). PRICE N. J. and COSGROVE J. W. : Analysis of geological struktures, Cambridge Univ. Press, Cambridge. (1990). DAVIS G. H.: Structural geology of rocks and regions, John Wiley and Sons, New York. (1984). GROSHONG R.H. jr.: 3-D Structural Geology, Springer (2006).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student ovládá na odpovídající úrovni mineralogii, petrografii a všeobecnou geologii.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní principy strukturní geologie - analýza geologických struktur. Deskriptivní, dynamická a kinematická analýza 2. Primární a atektonické struktury (primární sedimentární struktury a jejich využití ve strukturní analýze, diapirové struktury a gravitační struktury pasivních okrajů kontinentů) 3. Primární struktury magmatitů, impaktní struktury 4. Síla, napětí, deformace - analýza přetvoření 5. Reologické vlastnosti hornin a zemské kůry 6. Křehká (nespojitá) deformace, pukliny a zlomy- klasifikace, geneze, vztah k ostatním deformacím 7. Duktilní (spojitá) deformace vrásy a vrásové systémy, flexury - mechanismy vrásnění, geometrická a kinematická klasifikace vrás 8. Kliváž, metamorfní foliace, duktilní střižné zóny, S-C mylonity - tektonity, kinematické indikátory 9. Tektonika a deformace regionů (struktury Země a desková tektonika) 10. Extenzní tektonika divergentních zón 11. Konvergence a kolizní tektonika. Akreční klíny - geneze a mechanismy deformace. Příkrovová stavba. Balancované profily. 12. Vrásovo-příkrovové pásemné orogeny. Příkrovová stavba - geneze, typy příkrovů. 13. Tektonika zón směrných posunů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok