541-0037/05 – Regionální geologie (RG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL092 Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Regionální geologie je odpovídající poznání geologického vývoje a regionálně geologických poměru na území České republiky, tj. Českého masivu a Západních Karpat. V případě zahraničních studentů jsou podle země původu operativně připraveny podklady pro odpovídající území jejich země.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Postavení Českého masívu v rámci geologické stavby Evropy - regionální členění Českého masívu, Moldanubikum, Kutnohorsko-svratecká oblast, Středočeská oblast (Bohemikum), Barrandienské paleozoikum, Krušnohorské krystalinikum, Lugikum, Orlicko-sněžnické krystalinikum (včetně novoměstského, zábřežského a staroměstského krystalinika), Moravskoslezská oblast, Brunovistulikum, Paleozoikum moravskoslezské oblasti, Permokarbonské pánve Českého masívu, Platformní vývoj Českého masívu, Česká křídová pánev, Český masív v terciéru, Kvarterní vývoj Českého masívu, Vztah Českého masívu a alpsko-karpatského orogénu Vnější Karpaty - flyšové pásmo a čelní karpatská předhlubeň.

Povinná literatura:

Multimediální účební texty "Regionální geologie České republiky": http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm Chlupáč I. a kol. (2002): Geologická minulost České republiky, Academia Praha. Mísař, J. (1983): Regionální geologie ČSSR I. - Český masiv, SNTL Praha. Kumpera, O., Vašíček, Z. (1988): Základy historické geologie a paleontologie, SNTL Praha. Mišík a kol. (1985): Stratigrafická a historická geologia, SPN Bratislava Kováč, M. a kol. (1993): Alpínsky vývoj Západných Karpát, skripta PřF MU Brno.

Doporučená literatura:

Cháb et al. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu., ČGS Praha.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V seminářích (cvičeních) je vyžadována příprava a prezentace seminární práce na zadané regionálně geologické téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student ovládá na odpovídající úrovni mineralogii, petrografii a všeobecnou geologii, stratigrafickou a historickou geologii.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení Českého masívu v rámci geologické stavby Evropy, regionální členění Českého masívu. 2. Moldanubikum - celková charakteristika, členění, litostratigrafický a metamorfní vývoj, magmatismus. 3. Kutnohorsko-svratecká oblast - celková charakteristika, vztah k sousedním jednotkám, litostratigrafický a metamorfní vývoj, magmatismus. 4. Středočeská oblast (Bohemikum) - vymezení, členění a celková charakteristika, barrandienské proterozoikum - litostratigrafie, metamorfní a tektonický vývoj, magmatismus. Barrandienské paleozoikum, paleozoikum chrudimské a paleozoikum metamorfních ostrovů, srovnání s vývojem paleozoika Barrandienu. 5. Krušnohorské krystalinikum - litostratigrafie, metamorfóza, magmatismus. 6. Lugikum - vymezení a celková charakteristika, vnitřní členění, krkonošsko- jizerské krystalinikum - litostratigrafie, metamorfní a magmatický vývoj. Orlicko-kladské krystalinikum (včetně novoměstského, zábřežského a staroměstského krystalinika) - vymezení, celkový vývoj, vztah k sousedním jednotkám. 7. Moravskoslezská oblast - celková charakteristika, členění a hlavní rysy vývoje, moravikum a silezikum - litostratigrafie, metamorfní a tektonický vývoj. Brunovistulikum - geotektonická pozice, celková charakteristika včetně zakryté části. 8. Paleozoikum moravskoslezské oblasti - celková charakteristika, litostratigrafie, metamorfě-tektonický vývoj a magmatismus. 9. Permokarbonské pánve Českého masívu - příčiny jejich vývoje, pozice, členění a celková charakteristika, litostratigrafie. 10. Platformní vývoj Českého masívu - příčiny a celková charakteristika vývoje. Česká křídová tabule - litostratigrafie, členění. 11. Vývoj Českého masívu v terciéru - celková charakteristika, vymezení sedimentačních pánví (podkrušnohorské pánve) a charakteristika sedimentárního a vulkanického vývoje. 12. Kvarterní vývoj Českého masívu. 13. Vztah Českého masívu a alpsko-karpatského orogénu (jihovýchodní svahy Českého masívu), základní rysy vývoje a členění Západních Karpat. 14. Vnější Karpaty - flyšové pásmo a čelní karpatská předhlubeň - celková charakteristika vývoje.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku