541-0039/01 – Jímání podzemních vod (JPV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s technickými prostředky a technologickými postupy při jímání podzemních vod. Studenti získají základní znalosti o jednotlivých metodách jímání podzemních vod. Naučí se technicky popsat a charakterizovat konstrukční provedení jímacích vrtů, zejména jejich dolní části osazené ponornými čerpadly a sestavou filtrů, budou umět vysvětlit jejich funkčnost. Získané teoretické znalosti pak musí umět aplikovat při posouzení a navržení různých variant jímacích zařízení pro různé jímací oblasti. S využitím analýzy musí umět navrhnout takové sestavy jímacích zařízení, které budou využitelné v různých podmínkách – horizontální, vertikální, příp. kombinované způsoby jímání podzemních vod. Pomocí syntézy vedoucí k sestavení konečné podoby výsledného řešení musí umět najít optimální variantu řešení v rámci praktických cvičení a tuto prezentovat ve formě vypracovaného projektu jímacího vrtu. Studenti se musí naučit aplikovat získané teoretické znalosti v praxi, posoudit význam získaných informací, kategorizovat je podle stupně důležitosti a pro svůj další odborný růst vybrat ty podstatné.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o problematice jímání podzemních vod a je zaměřen především na tyto odborné okruhy problémů – projektování, jímání podzemních vod – podklady pro projektování – fyzikální a chemické vlastnosti vod ve vztahu ke konstrukci vrtu; základní typy jímacích zařízení – horizontální, vertikální a kombinovaná jímací zařízení, klasifikace jímacích vrtů – konstrukční provedení jednotlivých částí vrtu – filtry, konstrukční provedení a druhy filtrů; způsoby hloubení hydrogeologických vrtů a technické prostředky pro jejich realizaci; vrtné výplachy používané pro vrtání na vodu; situování jímacích objektů; čerpací zařízení používaná v hydrogeologickém průzkumu a při jímání podzemních vod; testerovací zařízení a monitorovací vrty.

Povinná literatura:

Zeman, V. a kol. (1985): Vrtání na vodu a jímání podzemních vod. Vysokoškolská skripta, ediční středisko, VŠB Ostrava Zeman, V. (1988): Drilling and Completing Water Wells; skripta PGS-Geological Activities in English Speaking-Third World Countries; vydal GP Ostrava Mazáč, J. (1990): Jímání podzemních vod; skripta pro rekvalifikační postgraduální kurz „HG a IG průzkum“, HGF VŠB Ostrava; vydal GP Spišská Nová Ves

Doporučená literatura:

Chenevert, H.E., Hollo, R. (1981): Drilling Engineering, Manual; Tulsa, Oklahoma, USA Štrofek, E. a kol. (1991): Čerpacie a vzduchotechnicke zariadenia; vysokoškolská učebnice; vydavatelství Alfa Bratislava

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Způsoby vrtání na vodu 2. Vrtná technika pro vrtání na vodu 3. Konstrukce hydrogeologických vrtů 4. Druhy pažnicových kolon 5. Vrtný výplach pro hydrogeologické vrty 6. Vliv výplachových kapalin na vrtné nářadí a výstroj vrtu 7. Vliv mineralizovaných vod na vystrojení vrtu 8. Způsoby omezení koroze 9. Čerpací zařízení používané v hydrogeologickém průzkumu 10. Čerpadla v hydrogeologickém průzkumu 11. Čerpací zkoušky a výzkum sond

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.