541-0040/01 – Aplikovaná hydrogeochemie (AHGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o formách výskytu prvků ve vodách pomocí hydrochemických modelů. Aplikace modelových výsledků na reálné systémy. Hodnocení ekotoxicity vodních systémů na základě znalostí formy výskytu prvků a porovnání s reálnými hodnotami.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních pojmů pro hydrogeochemické modelování povrchových i podzemních vod. Vychází ze znalostí získaných v předmětu hydrochemie. Přírodní voda jako roztok a jejich kvalitativní vlastnosti. Chemické složení, původ makrosložek a mikrosložek v přírodních tekutinách. Aktivita roztoku, iontová síla roztoku, aktivní koeficienty. Chemické rovnováhy ve vodách. Kriteria spontánnosti reakcí a indexy chemické nerovnováhy. Aktivity, aktivitní koeficienty, iontová síla, rovnovážné konstanty. Numerické řešení chemických rovnáh. Digramy rozpustnosti. Komplexotvorné rovnováhy.Srážeci a rozpouštěcí rovnováhy. Agresivita přírodních vod. Organické látky a organismy v přírodních vodách. Radioaktivní látky a izotopy v podzemních vodách. Hydrogeochemické klasifikační systémy. Způsoby zpracování hydrogeochemických dat. Principy základních hydrochemických modelů PHREEQE a AquaChem a jejich využívání v oblasti hydrogeochemie. Příklady aplikací.

Povinná literatura:

Pitter P. (1999): Hydrochemie. VŠCH Praha

Doporučená literatura:

Raclavská H. (2004): Hydrogeochemie multimediální učební texty

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hydrogeochemie je důležitá pro rozvoj celé řady souvisejících věd, včetně petrologie, mineralogie, pedologie, hydrogeologie, hydrobiologie. Je nutná i pro praktické činnosti, jako zásobování vodou, zavlažování a chov ryb. Hydrochemické údaje jsou důležité také při hodnocení koroze stavebních materiálů (beton a kov), pro analýzu minerálních vod, při vyhledávání ropy, rud a radioaktivních látek apod. Studium chemického složení vody je obzvláště důležité při boji proti znečištění vodních nádrží. Výuka předmětu je členěna do tří částí: ( 1 ) První část se zabývá tvorbou chemického složení přírodních vod. To zahrnuje jednak studium vody jako rozpouštědla pro komplex minerálů zemské kůry a jednak studium chemických procesů a vzájemné interakce s horninou, půdou, organismy a atmosférou. Studuje se jejich stav v roztoku a jejich stabilita, stejně tak procesy sorpce, výměny a oxidačně-redukční reakce. Tato část úzce souvisí s geochemií, zahrnuje tedy obecné otázky cyklu látek a migrace prvků v hydrosféře. ( 2 ) V druhé části se věnujeme chemickému složení přírodních vod a hydrochemickému cyklu některých forem přírodních vod a jejich závislosti na geografických podmínkách okolního prostředí. Toto členění úzce souvisí s hydrologií a je rozdělena na chemii řek a jezer, chemii moře a chemii podzemních vod a atmosférických vod. ( 3 ) Třetí část se skládá z metod používaných v hydrogeochemii. V současné době se jedná především o spektroskopické, chromatografické, polarografické a další fyzikálně - chemické metody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.