541-0041/01 – Modelování hydrologických procesů (MHP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hydrologické modely Rekapitulace základních hydrologických pojmů, jevů a procesů, komponenty hydrologické bilance. Možnosti hydrologického modelování, typy a přehled hydrologických modelů. Schematizace povodí s využitím GIS. Vstupní data a jejich preprocessing. Kvantitativní předpovědi srážek, atmosférické modely. Srážko-odtokové modely, hlavní typy a jejich specifika. Hydraulické modely, hlavní typy a jejich specifika. Modely pro komplexní management povodí. Vizualizace výstupů v prostředí GIS. Využití modelů v operativní hydrologii. Atmosférické předpovědní modely jako zdroj datových vstupů (principy, praxe). Další nástroje umělé inteligence v hydrologii a vodním hospodářství (fuzzy řízení, neuronové sítě). Hydrogeologické modely Fyzikální a matematické modelování (numerické metody – metoda konečných prvků, konečných rozdílů). Typy hydrogeologických modelů a aplikací. Modelování proudění podzemních vod v nasycené a nenasycené zóně. Metodický postup – tvorba koncepčního modelu, návrh gridu, okrajové a vnitřní podmínky, počáteční podmínky. Modely ustálených a neustálených procesů. Kalibrace matematických modelů. Inverzní modely.

Povinná literatura:

Není k dispozici. Poskytnuty interní nepublikované dokumenty.

Doporučená literatura:

HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s. JANDORA, J., STARA, V., STARÝ, M. (2002): Hydraulika a hydrologie. Učební text. Brno, CERM & FAST VUT, 186 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce z okruhu dle osnov, samostatné programy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá základními principy matematického modelování proudění povrchových a podzemních vod: Hydrologické modely Rekapitulace základních hydrologických pojmů, jevů a procesů, komponenty hydrologické bilance. Možnosti hydrologického modelování, typy a přehled hydrologických modelů. Schematizace povodí s využitím GIS. Vstupní data a jejich preprocessing. Kvantitativní předpovědi srážek, atmosférické modely. Srážko-odtokové modely, hlavní typy a jejich specifika. Hydraulické modely, hlavní typy a jejich specifika. Modely pro komplexní management povodí. Vizualizace výstupů v prostředí GIS. Využití modelů v operativní hydrologii. Další nástroje umělé inteligence v hydrologii a vodním hospodářství (fuzzy řízení, neuronové sítě). Hydrogeologické modely Fyzikální a matematické modelování (numerické metody – metoda konečných prvků, konečných rozdílů). Typy hydrogeologických modelů a aplikací. Modelování proudění podzemních vod v nasycené a nenasycené zóně, řídící rovnice. Metodický postup – tvorba koncepčního modelu, návrh gridu, okrajové a vnitřní podmínky, počáteční podmínky. Modely ustálených a neustálených procesů. Kalibrace matematických modelů. Inverzní modely. Povinná literatura: MARY P. ANDERSON AND WILLIAM W. WOESSNER (1992): Applied Groundwater Modeling. Simulation of Flow and Advective Transport. Academic Press USA BEDIENT, P.B., HUBER W. C. (2001): Hydrology and floodplain analysis. 2nd edition. London, Prentice Hall. 763 s. BEVEN, K.J. (2002): Rainfall-runoff modelling. The Primer. London, John Wiley & Sons. 372 s.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2010/2011 zimní