541-0042/01 – Modelování transportu rozpuštěných látek (MTRL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Fenomén transportu látek, environmentální modelování. Znečišťující látky ve vodách a jejich transport, difuze, disperze. Možnosti modelování pohybu rozpuštěných látek v tocích. Nerozpuštěněné látky, eroze a transport sedimentů. Přehled modelů transportu látek v povrchových vodách (SWAT, AGNPS, BASIN). Modelování transportu rozpuštěných látek v podzemních vodách v nasycené zóně. Řídící rovnice transportu rozpuštěných látek v podzemních vodách. Advekční transport – analytické a numerické řešení.. Transport s disperzí a reakcemi. Metodický postup sestavení transportního modelu – tvorba koncepčního modelu, typy transportních okrajových podmínek, počáteční podmínky. Vstupní parametry – kalibrace, hodnocení nejistot. Využití modelování transportu rozpuštěných látek v analýzách rizik.

Povinná literatura:

Není k dispozici. Poskytnuty interní nepublikované dokumenty.

Doporučená literatura:

HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatná práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fenomén transportu látek, environmentální modelování. Znečišťující látky ve vodách a jejich transport, difuze, disperze. Možnosti modelování pohybu rozpuštěných látek v tocích. Nerozpuštěněné látky, eroze a transport sedimentů. Přehled modelů transportu látek v povrchových vodách (SWAT, AGNPS, BASIN). Modelování transportu rozpuštěných látek v podzemních vodách v nasycené zóně. Řídící rovnice transportu rozpuštěných látek v podzemních vodách. Advekční transport – analytické a numerické řešení.. Transport s disperzí a reakcemi. Metodický postup sestavení transportního modelu – tvorba koncepčního modelu, typy transportních okrajových podmínek, počáteční podmínky. Vstupní parametry – kalibrace, hodnocení nejistot. Využití modelování transportu rozpuštěných látek v analýzách rizik. Povinná literatura: CHUNMIAO ZHENG, GORDON, D. BENNET (1995): Applied Contaminant transport modelling. Theory and Practise International Thomson Publishing Inc. KARLHEINZ SPITZ AND JOANNA MORENO (2000): Practical Guide to Groundwater and Solute Transport Modelling. SSG USA. SCHNOOR, J. L. (ED.) (1996): Environmental modeling. New York, John Wiley Interscience, 684 s. WARD, A., TRIMBLE, S. W. (2004): Environmental Hydrology. 2nd. Edition. CRC Press & Lewis Publishers, 504 s.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 zimní