541-0043/01 – Dynamická inženýrská geologie (DIG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi, které jim umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byli schopni je aplikovat v praktických činnostech oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Dynamická inženýrská geologie je předmětem, který se zabývá studiem podmínek vzniku geodynamických procesů, jejich mechanismu a rozvoje a návrhy na ochranná opatření. Speciálně je zde kladen důraz na vztah vody a geodynamických procesů a vlastnosti hornin.

Povinná literatura:

Marschalko,M., Mullerová,J. (1999): Cvičení z inženýrské geologie. Skriptum VŠB- TU Ostrava. Ondrášik,R., Rybář,J.(1991): Dynamická Inžinierska geológia. SPN Bratislava Pašek,J., Matula,M. (1996): Inženýrská geologie - tech.průvodce, díl I,II. Praha. Marschalko, M (2005): Engineering geology. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 49s. Waltham, T.: Foundations of engineering geology, Spon Press, 2009. Marschalko, M: Engineering geology. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Geological Engineering, 2005.

Doporučená literatura:

Matula,M., Pašek,J.(1986): Regionálna inžinierska geológia. Alfa Bratislava Malgot,J. at al.(1992): Mechanika hornín a inžinierska geológia Alfa Bratislava Marschalko, M: Engineering geology. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Geological Engineering, 2005. Plummer C. C., McGeary D., Carlson D. H.: Physical Geology, McGraw Hill, Boston, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod - význam, účel, využití. Složky geologického prostředí ovlivňující inženýrskogeologické poměry ve vztahu k vodnímu režimu. Ovlivnění geomorfologických poměrů vodou. Inženýrskogeologická charakteristika a klasifikace hornin a horninových masívů a jejich ovlivnění vodou. Napjatost horninových masivů ve vztahu k vodnímu režimu. Endogenní, exogenní geodynamické procesy a antropogenní procesy ve vztahu k vodnímu režimu. Problematika inženýrskogeologických map a souboru účelových map se zaměřením na vodu. Hodnocení základových poměrů s důrazem na hydrogeologické ovlivnění. Problematika speciální inženýrské geologie a inženýrskogeologického průzkumu pro vodní stavby (přehrady, přečerpávací vodní elektrárny, protipovodňové hráze atd.).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.