541-0045/02 – Podzemní hydraulika (PH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRM10 doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní pojmy a terminologie proudění vody v horninách. Fyzikální vlastnosti tekutin a zvodněného prostředí. Hydrodynamické základy proudění podzemních vod v horninách. Systematika druhů filtračních pohybů. Obecná diferenciální rovnice kontinuity a její řešení pro jednotlivé druhy filtračních toků. Základní rovníce ustáleného a neustáleného proudění. Způsoby zjišťování hydraulických parametrů zvodněného kolektoru.

Povinná literatura:

Homola V., Grmela A.: Cvičení z hydrogeologie.- 1.díl Skripta VŠB Ostrava, 1984 Mucha I., Šestakov V.M. : Hydraulika podzemných vód. ALFA/SNTL Praha, 1987. Sasvári T. : Podzemná hydraulika a fyzika vrstvy. Skriptum VŠT Košice, ES Košice, 1986.

Doporučená literatura:

Mls J. : Hydraulika podzemní vody. Skriptum ČVUT Praha. ES ČVUT Praha, 1988 Mäsiar E., Kamenský J. : Hydraulika podzemných vód. Skriptum SVŠT Bratislava, 1983

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatná práce, zpracování zadání, cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá teoretickými a praktickými aspekty proudění podzemní vody v porézním horninovém prostředí, hydraulickými parametry horninového prostředí a jejich stanovováním. Osnova: Základní pojmy a terminologie proudění vody v horninách. Fyzikální vlastnosti tekutin a zvodněného prostředí. Systematika druhů filtračních toků - základní charakteristiky a přehled základních přítokových rovnic. Zákon spojitosti toku - obecná rovnice kontinuity (ustálená a neustálená filtrace stlačitelných a nestlačitelných tekutin). Lineární odporový zákon Darcyho (problematika filtračních rychlostí, tortuozita). Základní rovnice tíhových filtračních toků nestlačitelných tekutin (Boussinesqova rovnice). Základní rovnice tlakových filtračních toků tekutin (nestlačitelné, nízko- a vysokostlačitelné). Základní výpočetní rovnice pro tlakové filtrační toky v podmínkách ustáleného proudění (Dupuitovy rovnice). Základní výpočetní rovnice pro tíhové filtrační toky v podmínkách ustáleného proudění (Dupuitovy rovnice). Základní výpočetní rovnice pro tlakové filtrační toky v podmínkách neustáleného proudění (Thiesovy rovnice). Nelineární zákony filtrace. Turbulentní proudění. Depresní kužel (tvar a charakteristiky).Interference depresí. Základní výpočetní vztahy. Metody získávání hydraulických parametrů. Hydrodynamické zkoušky-základní systematika a členění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2009/2010 zimní