541-0048/01 – Projektování hydrogeologického průzkumu (PHGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV09 Ing. Luděk Kovář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Metody a metodika HG průzkumných prací, účelové komplexy metod (laboratorní, polní). Vyhodnocovací metody laboratorních a terénních zkoušek, systémové přístupy, technické, ekonomické a ekologické aspekty zpracovávání projektu podle účelu. Průzkum a sanace znečištění podzemních vod (monitoring znečistění, pásma hygienické ochrany, střety zájmů). Sestavování HG řezů a účelových map pro územní plánování a projektování inženýrských děl, sanačních prací a rekonstrukcí. Průzkum pro budování povrchových a podzemních skládek odpadů. Přehled právních předpisů a norem.

Povinná literatura:

MÜLLEROVÁ, J. et al. (1982): Informace získané z průzkumných vrtů a jejich zpracování. Skripta PGS VŠB HOMOLA, V., GRMELA, A. (1991) : Geologie kapalin a plynů. 2. část Hydrogeologie.- 2.díl Skripta VŠB Ostrava. HOMOLA, V., KLÍR, S. (1987) : Hydrogeologie ČSSR III - Hydrogeologie ložisek nerostných surovin Academia Praha MELIORIS, L., MUCHA, I., POSPÍŠIL, (1988): Podzemná vod, Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava / SNTL Praha SCHEJBAL, C. (1987): Metodika a projektování geologického průzkumu, skripta VŠB

Doporučená literatura:

TYLČER, J., (1990): Metody a metodika průzkumu v hydrogeologii.Učební texty PG studia VŠB. WEST, T., R., (1995): Geology applied to engineering.Prentice Hall, Inc., USA. ISBN 0-02-425881-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Metody a metodika HG průzkumných prací, účelové komplexy metod (laboratorní, polní). Vyhodnocovací metody laboratorních a terénních zkoušek, systémové přístupy, technické, ekonomické a ekologické aspekty zpracovávání projektu podle účelu. Průzkum a sanace znečištění podzemních vod (monitoring znečistění, pásma hygienické ochrany, střety zájmů). Sestavování HG řezů a účelových map pro územní plánování a projektování inženýrských děl, sanačních prací a rekonstrukcí. Průzkum pro budování povrchových a podzemních skládek odpadů. Přehled právních předpisů a norem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku