541-0057/22 – Nauka o Zemi (NZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Miloš Duraj, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miloš Duraj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto předmětu je schopnost studentů: - popsat vznik vesmíru, sluneční soustavy a Země; - popsat zemské těleso a vysvětlit teorii litosférických desek; - chápat a definovat základní endogenní a exogenní procesy; - identifikovat vzájemnou interakci mezi nimi; - klasifikovat a definovat různé přírodní katastrofy; - pochopit princip jednotlivých metod průzkumu Země.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o endogenních a exogenních dějích probíhajících na planetě Zemi. Seznamuje studenty s hlavními názory na vznik a vývoj vesmíru, sluneční soustavy, popisuje základní objekty vesmíru. Stručně informuje o složení zemského tělesa, vysvětluje geologický čas, geologický cyklus, vnitřní a vnější geologické procesy, tektonické hypotézy a teorii litosférických desek. Stručně seznamuje studenty se základními typy hornin, jejich genezí, primárními a sekundárními strukturami. Zabývá se popisem hydrosféry, pohybem vody, hydrologickou bilancí a základními ději v hydrosféře. Popisuje složení atmosféry, přírodní děje probíhající v atmosféře, počasí a globální oteplování. Vysvětluje vzájemnou interakci mezi zemskou kůrou, hydrosférou, atmosférou a biosférou. Zabývá se postavením člověka vzhledem k mimořádným přírodním jevům a katastrofám. Popisuje procesy vedoucí ke vzniku katastrofických událostí jako je zemětřesení, vulkanické erupce, sesuvy, důlní otřesy, atmosférické katastrofy, povodně a další. Informuje o základních metodách průzkumu Země, DPZ, GPS, GIS a v neposlední řadě informuje o těžbě nerostných surovin ve spojení s problémy životního prostředí.

Povinná literatura:

Výukový multimediální text "Nauka o Zemi pro technické obory" je dostupný na internetové adrese http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm nebo na DVD u přednášejícího. Kol autorů: Země. 2009, Knižní klub. PRESS, F., SIEVER, R.: Understanding Earth. W.H. Freeman and Company, New York, 1998. PARK, G.: Introducing Geology. Dunedin Academic Press, 2018.

Doporučená literatura:

JAKEŠ, P.: Planeta Země. Mladá fronta, Praha, 1984. HOFRECHTEROVÁ, L.: Nauka o Zemi. VŠB-TU Ostrava, Regionální centrum celoživ. vzdělávání, Ostrava,2003, 71 s+CD. ZAMARSKÝ, V., KUMPERA, O.: Nauka o Zemi a přehled technologií jejího využití. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996 TARBUCK, E.J., F. K. LUTGENS, D. G. TASA: Earth: An Introduction to Physical Geology. Pearson, 2016.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět nemá cvičení. Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint. Předmět je ukončen písemnou/ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vesmír – vznik vesmíru, objekty ve vesmíru, sluneční soustava. 2. Stavba a složení zemského tělesa. 3. Fyzikální pole Země, tvar Země, geologický čas. 4. Desková tektonika – pohyb litosférických desek. 5. Geologický cyklus a geneze základních typů hornin. 6. Primární geologická tělesa. 7. Sekundární geologické struktury. 8. Základní charakteristika hydrosféry, hydrologická bilance, pohyb vody. 9. Základní charakteristika atmosféry. 10. Klimatické jevy, počasí, biosféra. 11. Exogenní dynamika. 12. Metody průzkumu Země, DPZ, GPS, GIS. 13. Mimořádné přírodní jevy a katastrofy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Povinná účast na cvičeních v rozsahu 65%. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Nepovinná účast na cvičeních. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0532A330040) Aplikovaná geologie OG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330040) Aplikovaná geologie OG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering LG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering LG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0532A330040) Aplikovaná geologie OG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330040) Aplikovaná geologie OG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering LG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering LG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering LG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering LG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie OG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie OG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering LG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering LG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering LG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering LG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 letní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní