541-0065/01 – Přírodní katastrofy (PK)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JEL73 doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto předmětu je schopnost studentů: - popsat vznik vesmíru, sluneční soustavy a Země; - popsat zemské těleso a vysvětlit teorii litosférických desek; - chápat a definovat základní endogenní a exogenní procesy; - klasifikovat a definovat různé přírodní katastrofy; - vysvětlit princip jejich vzniku; - znát základní principy ochrany před jednotlivými druhy katastrof.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o endogenních a exogenních dějích probíhajících na planetě Zemi. Tématicky je rozdělen do dvou částí. V první části předmět seznamuje s hlavními názory na vznik a vývoj vesmíru, sluneční soustavy, popisuje základní objekty vesmíru. Stručně informuje o složení zemského tělesa, vysvětluje geologický cyklus, vnitřní a vnější geologické procesy, tektonické hypotézy a teorii litosférických desek. Zabývá se popisem hydrosféry, pohybem vody, hydrologickou bilancí a základními ději v hydrosféře. Popisuje složení atmosféry, přírodní děje probíhající v atmosféře, počasí a globální oteplování. V druhé tématické části charakterizuje postavení člověka vzhledem k mimořádným přírodním jevům a katastrofám. Popisuje procesy vedoucí ke vzniku katastrofických událostí jako je zemětřesení, vulkanické erupce, sesuvy, důlní otřesy, atmosférické katastrofy, povodně a další.

Povinná literatura:

Hofrichterová L. (2003): Nauka o Zemi. VŠB - TU Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, Ostrava, 71s+CD. Sylabus - přednášející poskytne na požádání. http://geologie.vsb.cz

Doporučená literatura:

Jakeš, P. (1984): Planeta Země. Mladá fronta, Praha, 413 s. Zamarský, V., Kumpera, O. (1996): Nauka o Zemi a přehled technologií jejího využití. Skripta Ostrava, VŠB - TU Ostrava, 109 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět nemá cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vesmír – vznik vesmíru, objekty ve vesmíru, sluneční soustava. 2. Stavba a složení zemského tělesa, fyzikální pole Země, tvar Země, geologický čas. 3. Desková tektonika a geologický cyklus. 4. Základní charakteristika hydrosféry, hydrologická bilance, pohyb vody, erozní činnost vody. 5. Základní charakteristika atmosféry, klimatické jevy, počasí, erozní činnost atmosféry. 6. Mimořádné přírodní jevy a katastrofy - obecně. 7. Mimořádné přírodní jevy a katastrofy – zemětřesení, vulkanická činnost. 8. Mimořádné přírodní jevy a katastrofy - atmosférické jevy, povodně, sesuvy. 9. Mimořádné přírodní jevy a katastrofy – ostatní katastrofické jevy, provázání katastrofických jevů. 10. Globální oteplování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.