541-0069/10 – Hydrogeologie (HG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou hydrogeologie – podmínkami vzniku, akumulace a pohybu podzemních vod a jejich základními fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

Povinná literatura:

ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. Základy hydrogeologie. Brno: Masaryk University, 2003, 186 s. ISBN 80-210-3146-8 HOMOLA, V., GRMELA, A. Geologie kapalin a plynů - 2. část. Hydrogeologie. 2. díl. Ostrava: VŠB, 1991, 179 s. ISBN 80-7078-093 KRÁSNÝ, J. ET AL. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012, 1143 s. ISBN 978-80-7075-797-0 ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106 s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. 4th ed. Praha: VŠCHT, 2009, 580 s. ISBN 978-80-7080-701-9 MELIORIS, L., MUCHA, I., POSPÍŠIL, P. Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava: SNTL Praha, 1986/88. ŠRÁČEK, O., DATEL, J., MLS, J. Kontaminační hydrogeologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 237 s. ISBN 80-246-0521-X HORNBERGER, G.M., RAFFENSPERGER, J.P., WIBERG, P.L., ESHLEMAN, K.N. Elements of Physical Hydrology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998, 388 s. ISBN 978-1-421-41373-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalosti základní terminologie v problematice podzemních vod, fyzikálních a chemických procesů vzniku, filtrace a akumulace podzemních vod v horninovém prostředí. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Student umí provést základní výpočty s využitím analytických vztahů podzemní hydrauliky. Je schopen sestavit hydrogeologický řez a hodnotit chemismus podzemních vod.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hydrogeologie - základní členění a její hlavní úkoly 2. Voda v zemské kůře. Základní pojmy systému voda – hornina. 3. Fyzikální vlastnosti tekutin a zvodněného prostředí. 4. Systematika druhů filtračních toků. 5. Zákon spojitosti toku - obecná rovnice kontinuity. Lineární odporový zákon Darcyho. Nelineární zákony filtrace. Turbulentní proudění. 6. Základní výpočetní rovnice pro tlakové a tíhové filtrační toky v podmínkách ustáleného proudění. 7. Základní výpočetní rovnice pro tlakové filtrační toky v podmínkách neustáleného proudění. 8. Depresní kužel (tvar a charakteristiky). Interference depresí - základní výpočetní vztahy. 9. Fyzikálně-senzorické vlastnosti podzemních vod a zvodněného kolektoru. 10. Chemické vlastnosti podzemních vod. 11. Sanační technologie a dekontaminace ekologických zátěží. 12. Rovnice hydrologické bilance. 13. Geohydrodynamické systémy. 14. Základy hydrometrie povrchových toků a podzemních vod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku