541-0069/10 – Hydrogeologie (HG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
SVE0087 Ing. Barbora Svěchová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou hydrogeologie – podmínkami vzniku, akumulace a pohybu podzemních vod a jejich základními fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

Povinná literatura:

ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. Základy hydrogeologie. Brno: Masaryk University, 2003, 186 s. ISBN 80-210-3146-8 HOMOLA, V., GRMELA, A. Geologie kapalin a plynů - 2. část. Hydrogeologie. 2. díl. Ostrava: VŠB, 1991, 179 s. ISBN 80-7078-093 KRÁSNÝ, J. ET AL. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012, 1143 s. ISBN 978-80-7075-797-0 ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106 s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. 4th ed. Praha: VŠCHT, 2009, 580 s. ISBN 978-80-7080-701-9 MELIORIS, L., MUCHA, I., POSPÍŠIL, P. Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava: SNTL Praha, 1986/88. ŠRÁČEK, O., DATEL, J., MLS, J. Kontaminační hydrogeologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 237 s. ISBN 80-246-0521-X HORNBERGER, G.M., RAFFENSPERGER, J.P., WIBERG, P.L., ESHLEMAN, K.N. Elements of Physical Hydrology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998, 388 s. ISBN 978-1-421-41373-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalosti základní terminologie v problematice podzemních vod, fyzikálních a chemických procesů vzniku, filtrace a akumulace podzemních vod v horninovém prostředí. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Student umí provést základní výpočty s využitím analytických vztahů podzemní hydrauliky. Je schopen sestavit hydrogeologický řez a hodnotit chemismus podzemních vod.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hydrogeologie - základní členění a její hlavní úkoly 2. Voda v zemské kůře. Základní pojmy systému voda – hornina. 3. Fyzikální vlastnosti tekutin a zvodněného prostředí. 4. Systematika druhů filtračních toků. 5. Zákon spojitosti toku - obecná rovnice kontinuity. Lineární odporový zákon Darcyho. Nelineární zákony filtrace. Turbulentní proudění. 6. Základní výpočetní rovnice pro tlakové a tíhové filtrační toky v podmínkách ustáleného proudění. 7. Základní výpočetní rovnice pro tlakové filtrační toky v podmínkách neustáleného proudění. 8. Depresní kužel (tvar a charakteristiky). Interference depresí - základní výpočetní vztahy. 9. Fyzikálně-senzorické vlastnosti podzemních vod a zvodněného kolektoru. 10. Chemické vlastnosti podzemních vod. 11. Sanační technologie a dekontaminace ekologických zátěží. 12. Rovnice hydrologické bilance. 13. Geohydrodynamické systémy. 14. Základy hydrometrie povrchových toků a podzemních vod.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní