541-0085/02 – Geologie a ložiska stavebních surovin (GLSS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí o genezi a vlastnostech stavebních surovin. Pochopení souvislostí mezi jejich genezí, kvalitou a využitím. V praxi si ověřit a aplikovat získáné teoretické vědomosti - exkurze do lomu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Geologická část: 1) Geologie, její disciplíny a pracovní metody. 2) Složení zemského tělesa, izostáze, mechanické napětí 3) Nauka o vrstvě, zvrstvení, cykly a rytmy, uložení vrstev, technický význam vrstevních ploch. 4) Strukturní geologie, spojité a nespojité struktury 5) Endogenní dynamika, magmatismus, plutonity, diastrofimus 6) Exogenní dynamika, zvětrávání, eroze, sedimentace Ložisková část: 1) Horní zákon - vyhrazené a nevyhrazené nerosty, geologický zákon 2) Základní pojmy a klasifikace nerostných surovin (NS) a jejich geneze 3) Cihlářské suroviny, složka plastická a ostřící, geneze, výskyt, využití 4) Štěrkopísky a stavební písky, geneze, výskyt a využití 5) Sklářské a slévárenské písky, geneze, výskyt a využití 6) Stavební kámen, geneze, výskyt a využití 7) Organogenní sedimenty a evapority.

Povinná literatura:

1) Kraus, I., Kužvart, M.: Ložiska nerud. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987, 232 s. 2) Rozložník, L., Havelka, J. et al.: Ložiska nerastných surovín a ich vyhľadavanie. Praha, Bratislava: SNTL/ALFA, 1987, 696 s. 3) Kumpera, O.: Všeobecná geologie. VŠB, Ostrava, 3. vyd., 1987, 265 s.

Doporučená literatura:

1) Rybařík, V.: Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace Střední prům. a sochař. školy v Hořicích v Podkrkonoší. 1994, 220 s. 2) Kukal, Z., Malina, J., Malinová, R., Tesařová, H.: Člověk a kámen. ÚÚG v Academii, N ČSAV, Praha, 1989, 322 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Geologie, její disciplíny, úloha geologie ve stavebnictví a ostatní praxi. Země z hlediska současných poznatků (stavba Země, desková tektonika). Základní složky zemské kůry – horniny a minerály. Vlastnosti skalních hornin a zemin. Horniny ve stavební praxi. Geologické struktury. Magmatismus. Působení exogenních procesů na Zemi. Typy a tvary reliéfu, jejich využití v praxi. Základy regionální geologie ČR. Ložiska karbonátů a jejich využití. Ložiska sádrovce a jeho využití. Perlit a petrurgické suroviny a jejich využití. Ložiska štěrkopísků a písků a jejich využití. Ložiska drceného kameniva a jejich využití. Ložiska dekoračních kamenů a jejich využití. Ložiska cihlářských surovin a jejich využití. Ložiska kaolinu a jejich využití.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní