541-0088/01 – Technické a kulturní památky (TKP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Josef Mazáč, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAZ10 doc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

Kategorizace technických kulturních památek – rozdělení podle oboru lidské činnosti. Význam technických památek pro rozvoj lidské společnosti. Výzkum, evidence a využití technických památek, význam muzeí pro zachování a ochranu technických památek. Muzea techniky v ČR a ve světě – vývoj technického muzejnictví v našich zemích. Technické památky, týkající se uhelného a rudného hornictví v České republice. Ostatní typy technických památek a jejich spojitost s hornickou činností – vodní díla a vodní doprava, větrné a vodní mlýny, železářství a hutnictví, železniční, silniční a letecká doprava atd. Technické památky “lehkého” průmyslu – papírenství, tkalcovství, sklářství atd. Přehled významných technických památek, nacházejících se na území České republiky. Zajímavé geologické objekty jako předmět zájmu široké veřejnosti.

Povinná literatura:

Markl, V., Paděra, Z. (1996): Stručný úvod ke studiu historie českého a slovenského hornictví, skripta VŠB-TU Ostrava (I. část). Markl, V., Paděra, Z. (1997): Stručný úvod ke studiu historie hornictví, skripta VŠB-TU Ostrava (II. část). Nový, L. a kol. (1974): Dějiny techniky v Československu, odborná publikace, vydavatelství ACADEMIA, nakl. Československá akademie věd, Praha. Maršák, M. (1981): Putování za technickými zajímavostmi ČSR, odborná publikace, vydavatelství OLYMPIA Praha. David, P., Soukup, V. (2000): 999 turistických zajímavostí České republiky, Kartografia Praha.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky – definice a kategorizace technických památek a technických kulturních památek (TKP). Rozdělení TKP podle oboru lidské činnosti, význam TKP pro pochopení vývoje a úrovně techniky v různých obdobích našich dějin. 2. Problémy výzkumu, evidence a využití technických památek, obsahová náplň technických památek a jejich evidence. 3. Přehled neznámějších muzeí techniky na našem území a ve světě – charakteristika. 4. Technické kulturní památky, související s rozvojem uhelného a rudného hornictví na našem území – (technické památky po rýžování zlata v náplavech, dobývání rud a uhlí apod.). 5. Technické památky mapující vztah činnosti lidí k hornictví – vodní díla a vodní doprava, ostatní dopravní systémy, železářství a hutnictví, výroba skla, kamenářství, keramika atd. 6. Technické památky lehkého průmyslu (zemědělská výroba – větrné a vodní mlýny, papírenství, tkalcovství atd).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.