541-0088/01 – Technical and Cultural Monuments (TKP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Josef Mazáč, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAZ10 doc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Technical cultural monument categories according to sphere of human activity. Importance of the technical monuments for human society progress. Investigation, record-keeping and utilization of the technical monuments, museum importance for saving and protection of the technical monuments. Technical museums in the Czech Republic and in the worldadvancement of museum activity in our countries from 16. to 20. centuries. Technical monuments concerning a coal and ore mining in the Czech Republic. The other types of the technical monuments and their connecting with mining activity – waterworks and water transport, water mills and wind mills, ferrous metallurgy and non – ferrous metalurgy, railway traffic, road and air transportation etc. Technical monuments connected with light industry development – paper, textile, glass, brick – and – tile industries etc. Statement of the important technical monuments, which are situated in the area of the Czech Republic. Interesting geological objects as the subjects of wide public interest.

Compulsory literature:

Markl, V., Paděra, Z. (1996): Stručný úvod ke studiu historie českého a slovenského hornictví, skripta VŠB-TU Ostrava (I. část). Markl, V., Paděra, Z. (1997): Stručný úvod ke studiu historie hornictví, skripta VŠB-TU Ostrava (II. část). Nový, L. a kol. (1974): Dějiny techniky v Československu, odborná publikace, vydavatelství ACADEMIA, nakl. Československá akademie věd, Praha. Maršák, M. (1981): Putování za technickými zajímavostmi ČSR, odborná publikace, vydavatelství OLYMPIA Praha. David, P., Soukup, V. (2000): 999 turistických zajímavostí České republiky, Kartografia Praha.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky – definice a kategorizace technických památek a technických kulturních památek (TKP). Rozdělení TKP podle oboru lidské činnosti, význam TKP pro pochopení vývoje a úrovně techniky v různých obdobích našich dějin. 2. Problémy výzkumu, evidence a využití technických památek, obsahová náplň technických památek a jejich evidence. 3. Přehled neznámějších muzeí techniky na našem území a ve světě – charakteristika. 4. Technické kulturní památky, související s rozvojem uhelného a rudného hornictví na našem území – (technické památky po rýžování zlata v náplavech, dobývání rud a uhlí apod.). 5. Technické památky mapující vztah činnosti lidí k hornictví – vodní díla a vodní doprava, ostatní dopravní systémy, železářství a hutnictví, výroba skla, kamenářství, keramika atd. 6. Technické památky lehkého průmyslu (zemědělská výroba – větrné a vodní mlýny, papírenství, tkalcovství atd).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Oral Oral examination 67  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.