541-0090/01 – Historická a regionální geologie (HRG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
STE64 Ing. Jiří Štěrba, Ph.D.
VAS30 prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení principů určování stáří hornin a geologických procesů. Studenti by měli dokázat odlišit jednotlivé etapy vývoje Země a definovat jejich charakteristické znaky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy stratigrafie, paleogeografie a geotektoniky. Přehled paleontologického systému a základy názvosloví. Vznik Země a její nejrannější vývojové etapy. Charakteristika prekambria a jeho zvláštnosti. Rozdělení prvohor, druhohor, třetihor, geologie čtvrtohor. Definice a stratigrafické členění útvarů, spodní a svrchní hranice. Vývoj života a hlavní události. Charakteristika klasických oblastí a vývojů. Český masiv, vymezení a členění. Popis hlavních celků. Základní rysy vývoje a rozdělení Západních Karpat se zaměřením na vnější Karpaty.

Povinná literatura:

CHLUPÁČ I., a kol. (2002): Geologická minulost České republiky. Academia Praha. KUMPERA, O., VAŠÍČEK, Z. (1989): Základy historické geologie a paleontologie. - SNTL Praha. KOVÁČ, M. et al. (1993): Alpínsky vývoj Západných Karpát. - Skripta Masarykovy univerzity Brno.

Doporučená literatura:

Multimediální účební texty "Regionální geologie České republiky": http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm, Multimediální účební texty "Základy stratigrafie a paleontologie" http://geologie.vsb.cz/paleontologie/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do historické geologie, základy stratigrafie. 2. Přehled paleontologického systému a základy názvosloví. 3. Paleogeografie, základy geotektoniky. 4. Vznik Země, vývojové etapy. 5. Prekambrium. 6. Starší paleozoikum. 7. Mladší paleozoikum. 8. Mesozoikum. 9. Terciér. 10. Kvartér. 11. Český masiv, jeho charakteristika a dělení. 12. Platformní pokryv Českého masivu. 13. Základní rysy vývoje a členění Západních Karpat.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.