541-0090/04 – Historická a regionální geologie (HRG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER32 RNDr. Jiří Beránek
JUR0228 Ing. Eliška Jurková
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení principů určování stáří hornin a geologických procesů. Studenti by měli dokázat odlišit jednotlivé etapy vývoje Země a definovat jejich charakteristické znaky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy stratigrafie, paleogeografie a geotektoniky. Přehled paleontologického systému a základy názvosloví. Vznik Země a její nejrannější vývojové etapy. Charakteristika prekambria a jeho zvláštnosti. Rozdělení prvohor, druhohor, třetihor, geologie čtvrtohor. Definice a stratigrafické členění útvarů, spodní a svrchní hranice. Vývoj života a hlavní události. Charakteristika klasických oblastí a vývojů. Český masiv, vymezení a členění. Popis hlavních celků. Základní rysy vývoje a rozdělení Západních Karpat se zaměřením na vnější Karpaty.

Povinná literatura:

CHLUPÁČ I., a kol. (2002): Geologická minulost České republiky. Academia Praha. KUMPERA, O., VAŠÍČEK, Z. (1989): Základy historické geologie a paleontologie. - SNTL Praha. KOVÁČ, M. et al. (1993): Alpínsky vývoj Západných Karpát. - Skripta Masarykovy univerzity Brno.

Doporučená literatura:

Multimediální účební texty "Regionální geologie České republiky": http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm, Multimediální účební texty "Základy stratigrafie a paleontologie" http://geologie.vsb.cz/paleontologie/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány semestrálním projektem a prezentace v MS Power Point. Předmět ukončen písemnou/ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do historické geologie. 2. Základy stratigrafie. 3. Přehled paleontologického systému a základy názvosloví. 4. Paleogeografie, základy geotektoniky. 5. Vznik Země, vývojové etapy. 6. Prekambrium. 7. Starší paleozoikum. 8. Mladší paleozoikum. 9. Mesozoikum. 10. Terciér. 11. Kvartér. 12. Český masiv, jeho charakteristika a dělení. 13. Platformní pokryv Českého masivu. 14. Základní rysy vývoje a členění Západních Karpat.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních v rozsahu alespoň 70%. Splnění 100% zadaných úkolů. Písemný zápočet. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Nepovinná účast na cvičeních. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní