541-0094/01 – Management a marketing v cestovním ruchu (MMCR)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí a následných dovedností, které vedoucí pracovníci (manageři) užívají k dosažení podnikatelských cílů podniku (firmy).

Vyučovací metody

Anotace

V uvedeném předmětu je prezentován ucelený soubor metod, které vedoucí pracovníci (manageři) užívají k dosažení podnikatelských cílů podniku (firmy). Jsou zde uvedeny základy manažerského myšlení, hlavní myšlenkové směry managementu a charakter managerské činnosti. V marketingu je hlavní pozornost věnována prvkům marketingového mixu a dále strategie úspěšného působení firmy na trhu z hlediska dlouhodobé koncepce.

Povinná literatura:

HESKOVÁ, M. a kol. Cestovní ruch. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2006. 223 s. ISBN 80-7168-948-3. SAMUELSON, P.A. Ekonomie. 1.vyd. Praha : Svoboda, 2007. 775s. ISBN 978-80- 205-0590-3. MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie. 8.vyd. Slaný : Melandrium, 2003. 275 s. ISBN 80- 86175-38-3. KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha : Grada Publishing, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3. KOTLER, P. Marketing Management: Analýza, plánování, realizace a kontrola. Praha : Victoria Publishing, 1992. 789 s. ISBN 80-85605-08-2. HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha : Grada, 1992. 364 s. ISBN 80-85424-83-5. VYSEKALOVÁ, J.; KOMÁRKOVÁ, R. Psychologie reklamy. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 246 s. ISBN 80-247-0402-1.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Vývoj a současné přístupy k managementu - Management a manažer - Profil manažera - Manažerská funkce - Rozhodování - Plánování - Vedení - Organizování - Komunikace - Kontrola - Podstata marketingu - Strategie marketingu - Analytické metody marketingu - Systémové pojetí managementu Cvičení: - Problémová analýza – jednotlivec a tým - Dynamika změn tržních podmínek a konkurence – analýza „ropných šoků“ - Případové studie – řešení otázek výrobního procesu – průmyslový marketing - Případová studie – marketing služeb - Případová studie – strategie nediferencovaného a diferencovaného toku - Samostatná práce s materiálem fy Schlumberger Inter Change (anglická verze. Aplikace na české podmínky - Samostatná práce – návrh tématického zájezdu a tématického „výletu“ se zaměřením na technické, geologické a historické památky a zajímavosti regionu v místě bydliště navrhovatele

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.