541-0095/02 – Seminář-bakalářská práce (SBP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem semináře je poskytnout studentům veškeré dostupné informace nezbytné pro zpracování bakalářské práce a její obhajobu. Studenti získají základní poznatky o postupech vedoucích ke konečnému cíli – vypracování bakalářské práce a její obhajobě. Učí se, jak postupovat při jejím zpracování, jak hledat, seřadit a srovnat informace získané studiem i v terénu, třídit je, vyhodnotit a aplikovat v rámci zpracování svého úkolu, rozvíjet získané poznatky a uplatňovat vlastní řešení i postupy při zpracování zadaného tématu bakalářské práce. Učí se také organizovat svoji práci tak, aby byli schopni dodržet stanovené termíny pro zpracování a odevzdání bakalářské práce. Musí být schopni hledat optimální řešení zpracování zadaného úkolu, analyzovat získané poznatky a načrtnout možné postupy vedoucí k formování jeho konečné podoby. Cílem semináře je také naučit studenty pracovat s literaturou a jak postupovat v rámci obhajoby své bakalářské práce. Studenti jsou vedeni k tomu, aby striktně dodržovali jim doporučené předpisy pro zpracování bakalářských prací, zejména pak Směrnice pro vypracování bakalářských prací.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Seminář – bakalářská práce poskytuje studentům veškeré informace o způsobu zpracování bakalářských prací tak, aby výsledná forma zpracování odpovídala jak po stránce odborné, tak po stránce formálního provedení současným požadavkům na zpracování prací tohoto typu. Součástí semináře je také příprava studentů ke státním závěrečným zkouškám a obhajobě bakalářské práce kdy je využíváno formy veřejné prezentace zpracovaných dílčích částí bakalářské práce před auditoriem – skupinou studentů a pedagogem – vedoucím semináře.

Povinná literatura:

Rapant, P. (2008): Směrnice děkana HGF č. 1/2008. Pokyny pro vypracování bakalářské práce; příručka pro studenty Hornicko-geologické fakulty; http://innet2.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/innet/cs/hgf/studium-a-vyuka/studijni-predpisy/HGF_SME_08_001.pdf; VŠB-TU Ostrava, 25 s. ČSN ISO 690: Bibliografická citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996, 32 s. ČSN ISO 690-2: Informace a dokumentace: bibliografické citace. Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000, 22 s.

Doporučená literatura:

Tkačíková, D. (2005): Jak zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 online. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, cit.2007-10-07. Dostupné na www:http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/01.html Tkačíková, D. (2005): Jak zpracovávat bibliografické citace elektronických dokumentů online. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, cit.2007-10-07. Dostupné na www:http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ele01.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Aktivní práce na zadání bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.