541-0099/03 – Geo-ecology (GE)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The utilization of knowledge and application of natural relations from geochemical behaviour of elements in Earth crust in to the areas influenced by antropgenic activity. Understanding of the principles of risk elements during thermic processes by the waste processing. Identification areas of contamination in surroundings of landfills and old ecological loads with utilization of geochemical models (SURFER).

Teaching methods

Lectures

Summary

Geoekologie reprezentuje mezioborovou vědní disciplinu, která se zabývá poznáním vztahů mezi člověkem a prostředím. Vychází ze znalosti vlastností přirozeného geo-ekosystému, které jsou ovlivněny a přetvářeny činností člověka. Geoekologie je orientována na problematiku: geochemického pozadí, sanaci starých ekologických zátěží, látkové bilance významných prvků a metod setrvale udržitelného rozvoje. Nejčastěji jsou využívány metody chemické analýzy, geostatistika a modelování.

Compulsory literature:

Baghi A. (2006): Design of landfills and integrated solid waste management. Environmental Expert. Amazon.com., ISBN 0471254991. 1-712.

Recommended literature:

LaGrega D.M. (2010): Hazardous Waste Management, Waveland Press, Inc., Long Grove, IL, ISBN-10: 1577666933, 1-157

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The basic knowledge of chemistry

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The determination of pollution in environment (determination of geochemical background, mobility of pollutants – causes and impacts. Heavy metals in environment (importance and ecotoxicity). Organic pollutants (main groups, the basic properties, coefficient KOW, KOC, the determination of biodegradability in anaerobic and aerobic environment). The mobile analytical methods for determination of pollutants in environment (water, soil and air pollution). The methodology for sampling of soils, water and wastes. Wastes (distribution, hazardous wastes. Technology for processing and utilization of wastes. Wastes form mine activity (Acid Mine Drainage, the basis technology for decontamination). Landfills (prospection, building, monitoring, the end of activity of landfills and reclamation). Old ecological loads (definition, methods for determination of old ecological loads, utilization of Czech database systems of old loads). Technology for decontamination of soils (biological methods). Technology for determination of soils (thermic methods). Technology for decontamination of soils (physico-chemical methods). Evaluation of environmental risks. Mass balance and modelling of behaviour of risk environments in industrial areas.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33  17
        Examination Examination 67  18
Mandatory attendence parzicipation:

Show history
Part-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33  17
        Examination Examination 67  18
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
ECTS - FMG 2018/2019 Full-time English Optional 501 - Study Office stu. block
ECTS - FMG 2017/2018 Full-time English Optional 501 - Study Office stu. block
ECTS - FMG 2016/2017 Full-time English Optional 501 - Study Office stu. block
O - ECTS FMG 2015/2016 Full-time Czech Optional 501 - Study Office stu. block
O - ECTS FMG - Bc. 2014/2015 Full-time Czech Optional 501 - Study Office stu. block
O - ECTS FMG - Bc. 2013/2014 Full-time Czech Optional 501 - Study Office stu. block