541-0099/06 – Geoekologie (GE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Využití znalostí a aplikace zákonitostí z geochemického chování prvků v zemské kůře do oblastí ovlivněných antropogenní činností. Pochopení pravidel chování rizikových prvků během termických procesů při zpracování odpadů. Identifikace zon kontaminace v okolí skládek a starých zátěží pomocí geochemických modelů (SURFER).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Geoekologie reprezentuje mezioborovou vědní disciplinu, která se zabývá poznáním vztahů mezi člověkem a prostředím. Vychází ze znalosti vlastností přirozeného geo-ekosystému, které jsou ovlivněny a přetvářeny činností člověka. Geoekologie je orientována na problematiku: geochemického pozadí, sanaci starých ekologických zátěží, látkové bilance významných prvků a metod setrvale udržitelného rozvoje. Nejčastěji jsou využívány metody chemické analýzy, geostatistika a modelování.

Povinná literatura:

Bielan P., Juchelková D., Raclavská H., Koppe K (2004): Odpady a jejich místo v lidském životě. VSB – TU Ostrava, ISBN 80-248-0649-5 Juchelkova D., Raclavská H. (2004): Odpady a jejich místo v lidském životě. VŠB – Technická univerzita Ostrava, ISBN 80-248-0649-5 (88 s.) Raclavský K., Raclavská H., Matýsek D.(2005): Ochrana půd. Učební texty, CD ROM. VŠB – TU Ostrava. Kuraš M. et al. (2008): Odpadové hospodářství. Ekomonitor Praha, 978-80-86832-34-0, 1-152. Fiedor J. (2012): Odpadové hospodářství I. VŠB – TU Ostrava, ISBN 978-80-248-2573-1, 1-128

Doporučená literatura:

Matějů V. (2006): Kompendium sanačních technologií. ISBN 80-86832-15-5 , 1-280

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalost z oblasti anorganické a organické chemie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Kontaminanty v životním prostředí (určení geochemického pozadí, příčiny a důsledky migrace). 2.Těžké kovy ve složkách životního prostředí (význam, ekotoxicitě) 3.Organické polutanty (základní vlastnosti, koeficienty Kow, Koc, posouzení biologické rozložitelnosti v aerobním nebo anaerobním prostředí) 4.Metody analýzy životního prostředí (přehled základní analytických metod se zaměřením na „mobilní analytické metody“) 5.Metodika odběru vzorků zemin, vody a odpadů (legislativa) 6.Odpady (definice, dělení, legislativa) 7.Technologie využití a zpracování odpadů 8.Odpady z důlní činnosti (AMD, základní technologie dekontaminace) 9.Skládky (zakládání, provoz, monitorování, ukončení činnosti + rekultivace) 10.Staré zátěže (definice, metody hodnocení rozsahu kontaminace a její dynamiky) 11.Technologie dekontaminace zemin (biologické metody a fyzikálně- chemické metody) 12.Technologie dekontaminace zemin – termické metody 13.Podzemní vody – sanační technologie 14.Hodnocení environmentální rizik 15.Látkové bilance a energetické toky (modelování).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku