541-0101/02 – Důlní hydrogeologie a odvodňování (DHO)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRM10 doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

x

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy hydrogeologie a proudění podzemních vod – terminologie. Důlní vody a jejich charakteristika. Typy zvodnění a ovlivnění hydrogeologických struktur těžební činností. Hydraulika přítoků do dolů, lomů a stavebních jam, interference studní, teorie velké studny, horizontální drenáž. Hydrogeologický průzkumu a jeho úkoly (účelově zaměřeno na hornické inženýrství, odvodňování stavebních jam, povrchových lomů a hlubinných dolů, tunelů apod.). Aktivní a pasivní ochrana, projekty odvodňování, monitoring. Ochranné hráze a stěny. Odvodňování výsypek

Povinná literatura:

Gregor R. : Odvodňovanie stavebných jám. VUT Brno, Stavební fakulta. Skripta PGS Geotechnika. Brno, 1990 Homola V., Klír S. : Hydrogeologie ČSSR III - Hydrogeologie ložisek nerostných surovin. Academia Praha, 1987 Melioris L.,Mucha I.,Pospíšil: Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava/SNTL Praha. 1986/1988 Milič. J. : Odvodňování lomových polí. Skriptum VŠB, HGF. ES Ostrava.1981 Milič.J., Endel K. : Odvodňování dolů a lomů. Skriptum VŠB. ES Ostrava. 1984 Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. : Applied Hydrology. Vyd. McGraw-Hill Book Company, New York-Toronto.1988 Domenico P.A., Schwartz F.W. : Physical and Chemical Hydrogeology. Vyd. John Wiley and Sons. New York.1990

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ložiskové a důlní vody a jejich začlenění v hydrogeologické struktuře. Problematika definování důlních vod a jejich postavení v současné legislativě. Ovlivnění hydrogeologických struktur otvírkou a těžbou ložisek. Typy zvodnění ložisek a typy přítoků podzemních vod do dolů a lomů. Základní charakteristiky zvodnění u jednotlivých druhů ložisek. Specifické rysy chemismu ložiskových a důlních vod. Chemismus vod ložisek uhlovodíků. Přítoky důlních vod do hlubinných dolů a do jednotlivých druhů důlních děl, přítoky do povrchových lomů a stavebních jam. Výpočty přítoků podzemních vod do dobývacích prostorů a důlních děl. Základní hydrogeologické úkoly při řešení problematiky odvodňování stavebních jam, důlních děl, povrchových lomů apod. Návrhy dočasného odvodnění. Volba způsobů odvodňování. Povrchové odvodnění a hloubkové odvodnění. Hydrogeologické poměry a jejich význam pro situování důlníchd děl. Počet a plocha odvodňovacích zařízení, odčerpávání důlních vod, isolace a ochrana důlních děl, specielní způsoby ražby děl přes zvodněná pásma. Preventivní ochrana proti průvalům vod a neřízenému odvodnění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku