541-0117/01 – Meteorologie a klimatologie (MK)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS0195 Mgr. Ondřej Kosík
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učivo je strukturováno do jednotlivých tematických okruhů s cílem seznámit studenty se základy meteorologie a klimatologie a fyzice atmosféry. V předmětu jsou podávány základní informace o vývoji atmosféry v geologické historii Země, základních vlastností a dynamice zemské atmosféry. Dalším důležitým aspektem jsou aplikace meteorologických a klimatologických poznatků v disciplínách jako jsou hydrologie, vodní hospodářství, lesnictví a zemědělství. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilost: Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů a jevů v atmosféře, být schopen vysvětlit meteorologické a klimatologické jevy a děje, které se v ní odehrávají. Předmět také umožňuje porozumět problematice předpovědi počasí, prognóze klimatu a osvojit si způsoby získávání meteorologických dat a informací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní pojmy v meteorologii. Meteorologické jevy, prvky. Základní fyzikální a chemické vlastnosti zemské atmosféry. Atmosférický tlak, základní pohybové vztahy a rovnice v atmosféře. Teplota a vlhkost vzduchu. Stabilita v atmosféře, adiabatický děj. Základní tlakové útvary, proudění v tlakových útvarech. Vzduchové hmoty a atmosférické fronty. Místní cirkulační systémy. Základy fyziky oblaků a srážek. Radiační a tepelná bilance systému atmosféra-zemský povrch. Znečistění atmosféry, kyselá atmosférická depozice a její vliv na další složky krajinné sféry. Klima a klimatické klasifikace, klimatogenní faktory. Vývoj atmosféry a klimatu v geologické historii Země, kvartérní klimatické oscilace. Globální změna klimatu, dopady klimatických změn na další složky a systémy fyzickogeografické sféry. Aplikace meteorologie a klimatologie, předpověď počasí a predikce scénářů vývoje klimatu. Numerická předpověď počasí, NWFS a GCM/ESM modely.

Povinná literatura:

BEDNÁŘ, J. (2003): Meteorologie. Úvod do studia dějů v zemské atmosféře. Portál, Praha. 224 s. ISBN: 80-7178-653-5 KOPÁČEK, J., BEDNÁŘ, J. (2005): Jak vzniká počasí. Skriptum UK, Praha, 226 s. KRÁLOVÁ, H., ZVĚŘINA, Z. (2002): Vodohospodářská meteorologie a klimatologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 152 s. TOLASZ, R. ET. AL. (2007): Atlas podnebí Česka. Praha – Olomouc, Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého, 255 s. .

Doporučená literatura:

KADRNOŽKA, J. (2008): Globální oteplování Země. Nakladatelství VUT Brno VUTIUM. 467 s. KALVOVÁ, J., MOLDAN B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skriptum UK, Praha, 161 s. KOBZOVÁ E. (1998): Počasí. Praha, Rubico, 276 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní pojmy v meteorologii. Meteorologické jevy, prvky. Základní fyzikální a chemické vlastnosti zemské atmosféry. Atmosférický tlak, základní pohybové vztahy a rovnice v atmosféře. Teplota a vlhkost vzduchu. Stabilita v atmosféře, adiabatický děj. Základní tlakové útvary, proudění v tlakových útvarech. Vzduchové hmoty a atmosférické fronty. Místní cirkulační systémy. Základy fyziky oblaků a srážek. Radiační a tepelná bilance systému atmosféra-zemský povrch. Znečistění atmosféry, kyselá atmosférická depozice a její vliv na další složky krajinné sféry. Klima a klimatické klasifikace, klimatogenní faktory. Vývoj atmosféry a klimatu v geologické historii Země, kvartérní klimatické oscilace. Globální změna klimatu, dopady klimatických změn na další složky a systémy fyzickogeografické sféry. Aplikace meteorologie a klimatologie, předpověď počasí a predikce scénářů vývoje klimatu. Numerická předpověď počasí, NWFS a GCM/ESM modely.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku