541-0118/01 – Praktikum z hydrometrie (PHM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základy hydrometrie, měření a vyhodnocení hydrologických prvků. Jsou demonstrovány základní techniky, jak tradiční jakou jsou hydrometrická vrtule nebo moderní metody ADCP apod. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilost: Student by měl po absolvování kurzu ovládat základní instrumentální vybavení používané v hydrologii či hydrometrii. Důležitou součástí je i intepretace dat a diskuze nejistot v měřených hydrologických datech.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Povinná literatura:

KŘÍŽ, V. (1988): Hydrometrie. SPN, Praha. 176 s.

Doporučená literatura:

Návod pro pozorování vodních stavů a teploty vody na povrchových tocích a pokyny pro pozorovatele, Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2002. 51 s..

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hydrometrie a její význam pro hydrologii, hydrologickou prognózu a vodní hospodářství. Polohopisná a výšková měření, měření výšek a hloubek. Batygrafie a relativní topografie vodních útvarů. Podélný a příčný profil vodních toků. Využití CAD a GIS při stanovování geometrických a morfometrických parametrů vodních útvarů. Srážky a jejich měření staniční sítí a distančními metodami. Pozorování vodních stavů, kontinuální měření vodních stavů automatickými stanicemi. Měření rychlosti proudění hydrometrickou vrtulí, určení průtočného profilu. Stanovení průtoku z bodových měření rychlostí. Stanovení průtoků pomocí měrných přelivů a pomocí odběrných nádob. Měření průtoků pomocí indikátorových metod, ultrazvukové měření průtoků. Měrná křivka průtoků. Měření průtoků a charakteristik splavenin. Teplota vody a ledové jevy. Měření chemických a kvalitativních vlastností vody. Hydrologické pozorovací sítě, jejich využití v rámci Hlásné a předpovědní povodňové služby ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku