541-0119/01 – Hydraulika (HUL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS0195 Mgr. Ondřej Kosík
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy problematiky klidu a proudění vody - hydrostatiky a hydrodynamiky. Jsou diskutovány stěžejní principy a mechanismy pro pochopení a aplikaci těchto poznatků v komplexním řešení problematiky výskytu a pohybu vody v krajině a intravilánech obcí a měst. Jsou diskutovány základní rozdíly v hydraulice přorozených říčních koryt a stokových sítí. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilost: Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti pojmů z oblasti výpočetní hydrauliky. Získané znalosti pak uplatnit především v praktických aplikacích, které tvoří zejména analýzy říčního proudění pro aplikace v problematice úprav koryt toků a jejich revitalizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

JANDORA, J., STARA, V., STARÝ, M. (2002): Hydraulika a hydrologie. Skriptum. Brno, CERM. 186 s. ISBN 80-214-2204-1 TLAPÁK, V, HERYNEK, J (2001): Úpravy vodních toků a hrazení bystřin. Skriptum. Brno, MZLU, 150 s. ISBN: 80-7157-551-8

Doporučená literatura:

HRÁDEK, F., KUŘÍK, P. (2004): Hydrologie. Skriptum. Praha, ČZU. 271 s. ISBN: 80-213-0950-4 ŘÍHA, J. et al. (1997): Matematické modelování hydrodynamických a disperzních jevů. FAST VUT, Brno. 185 s. ISBN: 80-214-0827-8 VÁŠKA, J.et al. (2000): Hydromeliorace. Praha, ČKAIT, 220 s., ISBN 80-86426-01-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do hydrauliky. Hydrostatika a její základní zákonitosti a rovnice. Hydrodynamika, základní rovnice proudění ideálních a skutečných kapalin. Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, vlnové aproximace St. Venantových rovnic. Laminární a turbulentní proudění. Proudění v otevřených korytech. Tlakové proudění v potrubí. Přepady. Hydraulické vztahy pro plnění a prázdnění nádrží. Proudění mosty a propustky. Proudění v inundacích. Průsaky. Hydraulika sedimentů a rozpuštěných látek. Aplikace hydrauliky v technických a biotechnických úpravách koryt. Hydraulické modely a jejich základní principy – HEC-RAS, MIKE 11, MIKE 21c, EPA SWMM.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku