541-0120/02 – Geohazardy (GHZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou v rámci výuky seznámeni s procesy, které potenciálně nebo reálně vedou k situaci způsobující škody nebo nezvládnutelnou hrozbu v určitém čase v určitém území. Tyto jevy se označují souhrnným termínem geohazardy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Geohazardy mohou být definovány jako procesy, které potenciálně nebo reálně vedou k situaci způsobující škody nebo nezvládnutelnou hrozbu. Jsou to jevy vznikající v příčinné souvislosti s geologickými, meteorologickými nebo environmentálními jevy dlouhodobě nebo krátkodobě působícími v litosféře, hydrosféře nebo atmosféře. Předmět poskytne posluchačům prakticky využitelné informace o jednotlivých jevech ohrožujících socio-ekonomický rozvoj dotčeného území. Základem je pochopení příčinného vztahu mezi iniciálními faktory a následnými negativně působícími jevy v území. Zvládnutí látky vyučované v předmětu a důsledné uplatňování nabytých vědomostí v praxi může eliminovat některé z následků geohazardů.

Povinná literatura:

ONDRÁŠIK, R., VLČKO, J., FENDEKOVÁ, M.: Geologické hazardy a ich prevencia. 2. dopl. vyd. ed. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2011, 288 s. ISBN 978-80-223-2956-9. Portál ČGS: Portál geohazardů, ČGS, 2007. Dostupné z: KUKAL, Z., POŠMOURNÝ, K.: Přírodní katastrofy a rizika: příspěvek geologie k ochraně lidí a krajiny před přírodními katastrofami. Planeta (Ministerstvo životního prostředí), Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2005. KIMOTO, S., MURAKAMIi, A.: (Editors): Predication and Simulation Methods for Geohazard Mitigation: including CD-ROM. CRC. 1 edition. 2009, 626 pp.

Doporučená literatura:

PETRO, Ľ.: Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008, 456 s. ISBN 978-80-88974-99-4. KUKAL, Z.: Rychlost geologických procesů. Academia. 1983, 280 s. LUTGENS, F., K., TARBUCK, E., J., TASA, D.: Essentials of Geology (10th Edition). Prentice Hall; 10 edition. 2008, 528 pp. NEUENDORF, K., MEHL Jr., J., P., JACKSON, J., A.: (Editors) Glossary of Geology, 5th Edition, American Geological Institute. 2000, 800 pp.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Zpracování projektů zadaných na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zvětrávání 2. Eroze (vodní, ledovcová, větrná) 3. Změna hydrologických podmínek území 4. Laviny 5. Záplavy 6. Změna hydrogeologických podmínek (kolísání hladiny podzemní vody, směry proudění) 7. Sufóze 8. Prosedavost spraší a objemové změny jílovitých zemin (bobtnání a smršťování) 9. Ztekucení písků 10. Krasové jevy 11. Vliv vody na svahové pohyby 12. Tsunami (iniciované zemětřesením a sesuvy) 13. Těžba dřevin a odlesňování krajiny – následná eroze půdy 14. Havárie – porušení přehradních hrází, infiltrace toxických látek

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku