541-0121/01 – Inženýrská geologie (IG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB0247 Ing. Jan Kubáč, Ph.D.
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi, které jim umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byli schopni je aplikovat v praktických činnostech oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s metodami inženýrsko - geologického a geotechnického průzkumu území pro potřeby jejich následného využívaní a zakládaní budoucích staveb.

Povinná literatura:

MARSCHALKO, M., MÜLLEROVÁ, J., IDES, D.: Inženýrská geologie - výukový CD-ROM, výukové multimediální texty. 2002 MARSCHALKO, M., MÜLLEROVÁ, J.: Cvičení z inženýrské geologie. 1. vyd. Skriptum VŠB- TU Ostrava. 1999, 94 s. ISBN: 8070786647 PAŠEK, J., MATULA, M.: Inženýrská geologie I., II., Česká Matice Technická - Technický Průvodce č. 76, Praha, 1995. MARSCHALKO, M.: Engineering geology. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Geological Engineering, Ostrava, 2005.

Doporučená literatura:

ONDRÁŠIK, R., RYBÁŘ J.: Dynamická inžinierska geológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991, 267 s. ISBN 8008003669 MALGOT, J., KLEPSATEL, F., TRÁVNÍČEK, I.: Mechanika hornín a inžinierska geológia, Alfa, Bratislava, 1992, 288 s. ISBN 8005009402 MATULA, M., PAŠEK J.: Regionálna inžinierska geológia ČSSR: celoštátna vysokoškolská učebnica pre prírodovedecké fakulty vysokých škôl. Bratislava: Alfa, Edícia baníckej literatúry, 1986.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí v průběhu semestru v rámci konzultací. K zápočtu studenti předloží programy zadané na cvičeních. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Zpracování projektů zadaných na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Složky geologického prostředí ovlivňující inženýrskogeologické poměry. 2. Inženýrskogeologický průzkum. Geomorfologické poměry. 3. Inženýrskogeologická charakteristika a klasifikace hornin a horninových masívů. Napjatost horninových masivů. 4. Hydrogeologické poměry. Geodynamické procesy. 5. Zpracovaní archivních materiálu geofondu ČR potřebných při inženýrskogeologickém průzkumu. 6. Soubor účelových map a výběr dalších používaných map v inženýrskogeologické praxi. Inženýrskogeologické mapy. 7. Popis a zatřídění skalních hornin a zemin podle evropských norem. 8. Klasifikace těžitelnosti hornin. 9. Orientační posouzení některých charakteristik zemin. 10. Dokumentace inženýrskogeologických vrtů. 11. Konstrukce inženýrskogeologických řezů. 12. Vybrané chemické analýzy vod a zemin pro inženýrskogeologické účely. 13. Vytváření závěrečných zpráv inženýrskogeologického průzkumu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování projektů zadaných na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektů dle pokynu vyučujícího. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330040) Aplikovaná geologie AG K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330040) Aplikovaná geologie AG P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330040) Aplikovaná geologie AG P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330040) Aplikovaná geologie AG K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie AG K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie AG P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní