541-0124/02 – Geografie turismu (GT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB0247 Ing. Jan Kubáč, Ph.D.
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s geografií cestovního ruchu jednotlivých částí světa. Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, teorie a metodologie geografie cestovního ruchu a měl by chápat vazby jednotlivých činitelů ovlivňujících cestovní ruch. Znalosti z geografie jednotlivých částí světa mu napomohou při přípravě nabídek či přímo produktů cestovního ruchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na členění cestovního ruchu a na popis jednotlivých činitelů (přírodních i socioekonomických) ovlivňujících rozmístění cestovního ruchu. Studenti získají informace o lokalizačních, selektivních a realizačních předpokladech cestovního ruchu. Na praktickou stránku se soustřeďují cvičení věnovaná plánování a přípravě exkurze s geovědní tématikou.

Povinná literatura:

SCHEJBAL, C.: Geografie geovědního a montánního turismu. VŠB-TU Ostrava, 2017, 218 s. Dostupné z: HAMARNEHOVÁ, I.: Geografie turismu: mimoevropská teritoria. Praha: Grada, 2012, 216 s. ISBN 978-80-247-4430-8. SCHEJBAL, C.: Geografie cestovního ruchu. Přerov: Vysoká škola logistiky, Skripta VŠLG, 2008, 137 s. ISBN 978-80-87179-01-7.

Doporučená literatura:

HRALA, V., ŠAFAŘÍK, V.: Geografie cestovního ruchu. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Idea servis, 2013. ISBN 978-80-85970-79-1. MÁCHA, P., SIWEK, T. a HAVRLANT, J.: Geografie cestovního ruchu v Americe: inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice. V Ostravě: Ostravská univerzita, 2012, 116 s. ISBN 978-80-7464-145-9. ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M.: Výkladový slovník cestovního ruchu. Kompletně přeprac. a dopl. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2012, 768 s. ISBN 978-80-7201-880-2. WAHLA, A.: Obecná geografie cestovního ruchu. 2., nezměn. vyd. V Brně: Mendelova univerzita, 2011. ISBN 978-80-7375-497-6. HAMARNEHOVÁ, I.: Geografie cestovního ruchu: Evropa. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 272 s. ISBN 978-80-7380-093-2. VYSTOUPIL, J., HOLEŠINSKÁ, A., KUNC, J., MARYÁŠ, J., SEIDENGLANZ, D., ŠAUER, M., TONEV, P. a VITURKA, M.: Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 8023972561. ŠTĚPÁNEK, V., ŠÍP J., KOPAČKA J.: Geografie cestovního ruchu. Praha: Karolinum, 2001. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0172-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Zpracování seminární práce na zadané téma, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Definice geografie, její členění a základní terminologie. 3. Členění cestovního ruchu z hlediska geografie. 4. Činitelé ovlivňující rozmístění cestovního ruchu I. - přírodní předpoklady cestovního ruchu. 5. Činitelé ovlivňující rozmístění cestovního ruchu II. - socioekonomické předpoklady cestovního ruchu. 6. Lokalizační, selektivní a realizační předpoklady cestovního ruchu. 7. Prostorová organizace cestovního ruchu. 8. Typy map, GIS a globální navigační systémy v cestovním ruchu. 9. - 10. Geografie cestovního ruchu v České republice. 11. Geografie cestovního ruchu v Evropě. 12. Geografie cestovního ruchu v Americe. 13. Geografie cestovního ruchu v Asii. 14. Geografie cestovního ruchu v Austrálii, Novém Zélandu a Oceánii.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní