541-0125/02 – Geoturistická exkurze (GTE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity1
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je, aby studenti byli po jeho absolvování schopni definovat význam navštívených geolokalit pro zvolený region z pohledu cestovního ruchu. Dále dokáží z pohledu cestovního ruchu vybrat ty lokality, které mají největší turistický potenciál. Absolvováním exkurze získají studenti základní zkušenosti s její organizací, prezentací a dále se naučí, jakých chyb se musí vyvarovat a jaká úskalí organizace exkurzí přináší.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Studenti jsou na pětidenním terénním cvičení seznámeni s praktickým využitím dosavadně získaných teoretických vědomostí na přednáškách a cvičeních. Po absolvování tohoto cvičení studenti získají schopnost organizovat akce podobného charakteru. Získané poznatky mohou využít při své další odborné činnosti.

Povinná literatura:

KONEČNÝ, P., KOŽUŠNÍKOVÁ, A., VAŠÍČEK, Z.: Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě, Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků, Ústav geoniky AV ČR, Ostrava, 2009, 219-229 s. ŠTELCL, J., VÁVRA, V., ZIMÁK, J.: Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska, Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2006. Dostupné z: WEISSMANNOVÁ, H.: Chráněná území ČR. X., Ostravsko, 1. vyd. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ; Brno : EkoCentrum, 2004, 454 s. ISBN 80-86064-67-0. Portál ČGS: Významné geologické lokality v České republice, ČGS, 2003-2012. Dostupné z: GÁBA, Z., HLADILOVÁ, Š., HOUZAR, S., SKUPIEN, P., VAŠÍČEK, Z., ZIEGLER, V.: Geologické vycházky Českou republikou. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2002. ISBN 80-7184-972-3. VOKŘÍNEK, P.: Landek. Svědek dávné minulosti. Nadace Muzeum pod Landekem, Ostrava: Librex, 1996, 120 s. ISBN 80-85987-60-0.

Doporučená literatura:

DVOŘÁČEK, P. 444 nejkrásnějších míst České republiky. Olomouc: Rubico, 2010, 144 s. ISBN 978-80-7346-108-9. BALATKA, B., RUBÍN, J., Přírodní klenoty České republiky. Praha: Academia, 2006, 318 s. ISBN 80-200-1377-6. RUBÍN, J.: Přírodní památky, rezervace a parky, 1. vyd. Olympia, 2004, 186 s. ISBN 80-7033-826-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování celé třídenní exkurze, odevzdání terénního zápisníku vedoucímu exkurze, odevzdání seminární práce zahrnující popis navštívených lokalit.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Třídenní exkurze probíhající během semestru bude zaměřená na turisticky zajímavé geolokality v předem zvoleném regionu. Zvláštní důraz při exkurzích bude věnován geologickým a přírodním zajímavostem. Navštívené lokality budou prezentovány nejenom po stránce geologické či přírodní, ale také po stránce turistické.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku