541-0126/02 – Technika služeb turismu (TST)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOD0010 Ing. Karla Fodorová
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Identifikovat a definovat druhy služeb používaných v cestovním ruchu, propojit legislativu v CR a její aplikaci v právních vztazích mezi cestovní kanceláří a účastníky cestovního ruchu. Znát zásady reklamy a propagace při přípravě akce cestovního ruchu, aplikovat zásady ekonomické rozvahy a následného vyhodnocení při práci cestovních kanceláří.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí s podstatou a systémem cestovního ruchu, s jednotlivými druhy a formami. Předmět dává informace o charakteru a o zvláštnostech služeb v oblasti CR i o různých druzích základních i doplňkových služeb v CR jako jsou služby cestovních kanceláří a agentur, služby dopravy silniční, železniční, letecké a lodní, ale také služby ubytovací a stravovací, služby pojišťovací, služby lázeňských zařízení a celní, devizové a vízové povinnosti při realizaci CR. Cílem je, aby studenti získali přehled o jednotlivých službách v cestovním ruchu (základních i doplňkových), seznámili se s jejich podstatou a zvláštnostmi. Předmět obsahuje základní informace o právních vztazích v oblasti cestovního ruchu. Cílem je rovněž vybavit studenty základními dovednostmi k poskytování jednotlivých služeb cestovního ruchu a také podnítit rozvoj jejich řídících a organizačních schopností.

Povinná literatura:

Hesková, M.: Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Fortuna Libri (ČR), 2010, 216 s. ISBN 978-80-7373-107-6 Štěpánková H.: Technika služeb cestovního ruchu. Sylabus, VŠB-TU Ostrava 2010, 54 s. Dostupné z: Orieška, J. Kongresový cestovní ruch. Praha: Idea Servis, 2008, 140 s. ISBN 978-80-8055-516-0 Indrová, J.: Cestovní ruch (základy). V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, 118 s. ISBN 978-80-245-1252-5 Malá, V.: Základy cestovního ruchu. Praha: Oeconomica, 2002, 100 s. ISBN 80-245-0439-1 Pavlák, M., Ježek, J., Jakubíková, D.: Cestovní ruch. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 1995, 268 s. ISBN 80-7082-185-X. Kunešová, E., Nedvědová, A.: Technika cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing, 1992. ISBN 80-85623-32-3

Doporučená literatura:

SCHEJBAL, C. Optimalizace produktů cestovního ruchu. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2011. 132 s. ISBN 978-80-87179-11-6. INDROVÁ, J. Cestovní ruch (základy). V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. 118 s. ISBN 978-80-245-1252-5 ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 1999. 245 s. ISBN 80-85970-27-9 ORIEŠKA, J., MELICHÁREK, M. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 5. čes., upr. vyd. Praha: Idea servis, 1999. 153 s. ISBN 80-85970-30-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma a písemná zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systém a trh cestovního ruchu 2. Specifické znaky služeb v cestovním ruchu - členění 3. Silniční doprava 4. Železniční doprava 5. Letecká a vodní doprava 6. Ostatní formy dopravy 7. Kongresové a incentivní cestovní ruch, MICE turismus 8. Cestovní kanceláře a agentury 9. Pasové, vízové, celní a směnárenské služby 10. Pojišťovací a zdravotní služby, odpovědnost za škody 11. Lázeňské služby, klasifikace lázeňských středisek, služby základní a doplňkové 12. Ubytovací služby, kategorizace ubytovacích zařízení 13. Stravovací služby, světová a národní gastronomie, gastroturismus 14. Specifické formy cestovního ruchu, význam eventů pro CR

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování projektů zadaných na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku