541-0126/02 – Technika služeb turismu (TST)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
SYS0008 Ing. et Ing. David Sysala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Identifikovat a definovat druhy služeb používaných v cestovním ruchu, propojit legislativu v CR a její aplikaci v právních vztazích mezi cestovní kanceláří a účastníky cestovního ruchu. Znát zásady reklamy a propagace při přípravě akce cestovního ruchu, aplikovat zásady ekonomické rozvahy a následného vyhodnocení při práci cestovních kanceláří.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí s podstatou a systémem cestovního ruchu, s jednotlivými druhy a formami. Předmět dává informace o charakteru a o zvláštnostech služeb v oblasti CR i o různých druzích základních i doplňkových služeb v CR jako jsou služby cestovních kanceláří a agentur, služby dopravy silniční, železniční, letecké a lodní, ale také služby ubytovací a stravovací, služby pojišťovací, služby lázeňských zařízení a celní, devizové a vízové povinnosti při realizaci CR. Cílem je, aby studenti získali přehled o jednotlivých službách v cestovním ruchu (základních i doplňkových), seznámili se s jejich podstatou a zvláštnostmi. Předmět obsahuje základní informace o právních vztazích v oblasti cestovního ruchu. Cílem je rovněž vybavit studenty základními dovednostmi k poskytování jednotlivých služeb cestovního ruchu a také podnítit rozvoj jejich řídících a organizačních schopností.

Povinná literatura:

Hesková, M.: Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Fortuna Libri (ČR), 2010, 216 s. ISBN 978-80-7373-107-6 Štěpánková H.: Technika služeb cestovního ruchu. Sylabus, VŠB-TU Ostrava 2010, 54 s. Dostupné z: Orieška, J. Kongresový cestovní ruch. Praha: Idea Servis, 2008, 140 s. ISBN 978-80-8055-516-0 Indrová, J.: Cestovní ruch (základy). V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, 118 s. ISBN 978-80-245-1252-5 Malá, V.: Základy cestovního ruchu. Praha: Oeconomica, 2002, 100 s. ISBN 80-245-0439-1 Pavlák, M., Ježek, J., Jakubíková, D.: Cestovní ruch. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 1995, 268 s. ISBN 80-7082-185-X. Kunešová, E., Nedvědová, A.: Technika cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing, 1992. ISBN 80-85623-32-3

Doporučená literatura:

SCHEJBAL, C. Optimalizace produktů cestovního ruchu. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2011. 132 s. ISBN 978-80-87179-11-6. INDROVÁ, J. Cestovní ruch (základy). V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. 118 s. ISBN 978-80-245-1252-5 ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 1999. 245 s. ISBN 80-85970-27-9 ORIEŠKA, J., MELICHÁREK, M. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 5. čes., upr. vyd. Praha: Idea servis, 1999. 153 s. ISBN 80-85970-30-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma a písemná zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systém a trh cestovního ruchu 2. Specifické znaky služeb v cestovním ruchu - členění 3. Silniční doprava 4. Železniční doprava 5. Letecká a vodní doprava 6. Ostatní formy dopravy 7. Kongresové a incentivní cestovní ruch, MICE turismus 8. Cestovní kanceláře a agentury 9. Pasové, vízové, celní a směnárenské služby 10. Pojišťovací a zdravotní služby, odpovědnost za škody 11. Lázeňské služby, klasifikace lázeňských středisek, služby základní a doplňkové 12. Ubytovací služby, kategorizace ubytovacích zařízení 13. Stravovací služby, světová a národní gastronomie, gastroturismus 14. Specifické formy cestovního ruchu, význam eventů pro CR

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní