541-0128/04 – Geomontánní turismus (GMT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit se pracovat s literaturou a informačními materiály, definovat, popsat a analyzovat montánní a technické památky, přírodní zajímavosti a seznámit se s pojmem báňské dědictví, aplikované na země střední Evropy, se základními pojmy montánního turismu, s realizaci a způsobem prezentace montánního turismu v nových destinacích a s místy, kde je montánní turismus úspěšně realizován. Interpretace získaných informací formou projevu před skupinou osob umožní studentům aplikovat poznatky z výuky do seminární práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti si osvojí charakteristiku montánního turismu, také popis a hodnocení montánní krajiny a objektů pro turismus. Budou seznámeni s charakteristikou jednotlivých typů montánních objektů, jak pečovat a ochraňovat montánní objekty, jak popisovat montánní archeologii. Dozví se o historii hornictví na území Evropy, Česka a Slovenska. Předmět je zacílen na charakteristiku a popis hornických a hutnických technologii, a také popis vybraných montánních památek nacházejících se na listině světového dědictví UNESCO. Cílem je rovněž seznámit studenty s charakteristikou montánních památek v České republice a na Slovensku, také příklady montánního turismu v ČR, a charakteristikou vybraných hornických muzeí, skanzenů, naučných stezek a důlních děl.

Povinná literatura:

SCHEJBAL, C. Montánní turismus. VŠB-TU Ostrava 2016. 182 s. ISBN: 978-80-248-4019-2 RYBÁR, P. Banský turizmus (Mining tourism), Technická univerzita v Košicích. Košice, 2013. 90 s. HRONČEK, P., RYBÁR, P., WEIS, K. Montánny turizmus – Kapitoly z antropogénnej geomorfológie. – Skriptum, TU Košice, Fakulta BERG, Ústav geoturizmu, Košice, 2011. 96 s. COLIN, M.V., JOLLIFFE, L. Mining Heritage and Tourism, a global synthesis. Routledge, London, New York, 2010. 280 s.

Doporučená literatura:

RYBÁR, P., MOLOKÁČ, M. A KOVÁCS, K.Z.: Hornouherská banská cesta/ Upper Hungarian Mining Route. Vyd. Milagrossa Kft. Miskolc, Maďarsko, 2012. 224 s. Vědecký časopis: Geoturystyka/Geotourism – wydawane przez Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, wspólnie z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. ČERNÝ, I. Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru. Ostrava: Anagram, 2003. 564 s. ISBN 80-7342-016-3 KAFKA, J. Rudné a uranové hornictví České republiky. Ostrava: DIAMO, 2003. 648 s. ISBN 80-86331-67-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma a písemná zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Základní charakteristika a pojmy montánního turismu 3. Hodnocení montánní krajiny a objektů z pohledu turismu 4. Charakteristika, péče a ochrana jednotlivých typů montánních objektů 5. Charakteristika montánní archeologie 6. Historie hornictví na území Evropy 7. Historie hornictví na území Česka 8. Historie hornictví na území Slovenska 9. Vývoj hornických a hutnických technologií 10. Montánní objekty na listině světového dědictví UNESCO 11. Prezentace a příklady montánního turismu v České republice 12. Prezentace a příklady montánního turismu na Slovensku 13. Postupy výběru a hodnocení objektů pro potřeby montánního turismu 14. Popis vybraných důlních děl, naučných stezek, skanzenů a hornických muzei.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní