541-0129/01 – Management and Marekting of Tourism (MMT)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Simona Matušková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Simona Matušková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation2017/2018
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAN75 Ing. Tomáš Daněk, Ph.D.
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D.
POR041 Ing. Michal Porzer, Ph.D.
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Základní organizační jednotkou pro plánování, řízení a rozvoj cestovního ruchu je region. Region se může buď krýt s administrativním a politickým členěním státu anebo častěji se vytváří turistické regiony, které vznikají iniciativou „ze spodu“ a mají zájem spolupracovat při tvorbě produktů cestovního ruchu. Dalším cílem předmětu je seznámit studenta se základními pojmy marketingu, jako samostatné disciplíny. Po absolvování předmětu bude student rozlišovat metody marketingu zboží a služeb, nástroje taktického a strategického marketingu. Budou mu jasné základní pojmy marketingového základního i rozšířeného mixu a metody marketingového výzkumu. Předmět je zaměřen na specifika marketingu CR.

Compulsory literature:

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Recommended literature:

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Regular feedback on the progress of knowledge during the current term is provided by seminar works, presentations and written/oral exams.

E-learning

The Moodle Learning Management System (lms.vsb.cz) is used for external communication of the teacher with students, as well as for communication among the students themselves.

Další požadavky na studenta

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester, validity until: 2017/2018 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  18
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - HGF - P - cs 2017/2018 Full-time Czech Optional HGF - Faculty of Mining and Geology stu. block