541-0130/02 – Vedlejší energetické produkty (VEP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání informací o chemickém složení vedlejších energetických produktů a jejich vlastnostech z hlediska jejich dalšího možného využití. Klasifikace, identifikace klíčových parametrů, posouzení a rozhodování na základě získaných informací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá hodnocením vlastností vedlejších energetických produktů (VEP) ve vztahu k jejich dalšímu využití, nebo ukládání. Základem je znalost základních chemických a fyzikálních vlastností fosilních paliv i biopaliv (chemické složení majoritních prvků, stopových prvků, způsobu vazby prvků, zrnitostního složení, vlhkosti), které spolu s technologickým procesem ovlivňují vlastnosti VEP. Součástí předmětu jsou i legislativní požadavky na hodnocení VEP včetně standardizovaných metod stanovení.

Povinná literatura:

Fečko P., Kušnierová, M., Lyčková B., Čablík V., Farkašová A. (2003): Popílky. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TUO, ISBN 80-248-0327-5, 1-187 Straka F. (2003): Bioplyn, GAS s.r.o., Říčany, ISBN 80-7328-029-9, 1-679 www.vsb.cz/KE/vyuka

Doporučená literatura:

Hartmann S. (2014): Technologické množnosti využití popílků. VŠB - TU Ostrava, 1-103.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Geochemická charakteristika fosilních paliv. Majoritní složky, formy výskytu síry, stopové prvky, obsah popelovin, chemické složení popelovin. 2. Metody identifikace chemického složení fosilních paliv (RTG-fluorescence, silikátová analýza, elementární analýza, prvková analýza atd.). 3. Geochemická charakteristika biomasy. Rozdělení podle chemického složení. Majoritní prvky a stopové prvky biomasy a jejich chování při energetických procesech, hlavní složky biomasy (lignin, celuloza, hemiceluloza atd.) a jejich význam ve spalovacích procesech. 4. Mineralogická fázová analýza vstupních energetických surovin a VEP. Význam a použití. Možnosti technologické úpravy struskujících popelů změnou mineralogického složení popelů přídavkem aditiv. 5. Klasifikace popílků. 6. Chemické složení popílků a jejich vztah ke vstupní surovině. Výpočet indexu nabohacení. Trojúhelníkové diagramy majoritních oxidů. 7. Chemické složení popelů a strusek. Vztahy v rozložení majoritních i stopových prvků mezi popely/struskou – popílky – emisemi. 8. Legislativní požadavky na VEP ze spalování fosilních paliv z hlediska jejich dalšího využití (stavebnictví, rekultivace, základkové směsi) 9. Možnosti využití VEP ze spalování biomasy – problémy s jejich využitím ve stavebnictví, příčiny koroze betonu. 10. Metody analýzy VEP (RTG-fluorescence, analýzy pro hodnocení odpadů včetně ekotoxicity, požadavky na kvalitu energosádrovce, elektronová mikroanalýza) 11. VEP z pyrolyzních procesů. Chemické složení pyrolyzního uhlíku, charakteristika anorganické složky, chování stopových prvků během procesu pyrolýzy. 12. VEP z výroby bioplynu. Kejda chemické složení a vlastnosti. Legislativní nástroje (bioodpady) Možnosti jejího využiti/likvidace. 13. Emise ze spalovacích procesů, distribuce suspendovaných částic. Chemické složení, mikroanalýza částic. 14. Specifické analytické metody – stanovení bodu tavení popelů, určování ekotoxicity podle vyhlášky č.294/2005 Sb. a kontaktními testy. 15. Technologické možnosti využití popílků – syntetické zeolity

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.