541-0136/01 – Zpracování a využití hydrogeologických dat v praxi (ZVHD)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studentům představit počítačové programy z oblasti hydrogeologie, hydrogeochemie a podzemní hydrauliky z hlediska jejich využití při zpracování reálných hydrogeologických dat a následně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních pojmů důležitých pro hydrogeologické a hydrogeochemické modelování podzemních vod. Příprava a tvorba modelů. Chemické, fyzikální a matematické modelování v programech Surfer, WellCAD, Modflow, Phreeqc, AquaChem, ArcGIS apod. Metodický postup – úvod do problému, tvorba koncepčního modelu, vstupní data, výběr programu, zpracování dat a realizace modelu. Příklady aplikací a využití v analýzách rizik.

Povinná literatura:

Pitter P. (1999): Hydrochemie. VŠCH Praha Zeman, Josef. Přírodní karbonátové systémy. 1. vyd. Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno, 2002. 160 s. Scientia. ISBN 80-86258-37-8. Šráček O., Kuchovský T.: Základy hydrogeologie Vydavatelství MU Brno, 2003, ISBN 80 -210 -3146 -8, 186 s. Homola V., Grmela A. Geologie kapalin a plynů. - 2. část. Hydrogeologie. - 2. díl Skripta VŠB Ostrava, 1991, ISBN 80-7078-093, 179 s. Krásný J. et al.: Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Vydavatelství České geologické služby, 2012, ISBN 978-80-7075-797-0, 1143 s.

Doporučená literatura:

Analytické modely. www.epa.gov./ada www.scisoftware.com/products/phreeqe

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokoly ze cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium povinné a doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. - 2. Metody HG prací, získávání HG dat a vyhodnocovací metody. 3. - 4. Zpracování HG dat pro využití v probíraných programech. 5. - 7. Příprava a tvorba koncepčních modelů. 8. - 12. Příklady aplikací a jejich praktické využití. 13. - 14. Realizace výstupů HG dat z probíraných programů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku