541-0136/02 – Zpracování a využití hydrogeologických dat v praxi (ZVHD)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studentům představit počítačové programy z oblasti hydrogeologie, hydrogeochemie a podzemní hydrauliky z hlediska jejich využití při zpracování reálných hydrogeologických dat a následně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních pojmů důležitých pro hydrogeologické a hydrogeochemické modelování podzemních vod. Příprava a tvorba modelů. Chemické, fyzikální a matematické modelování v programech Surfer, WellCAD, Modflow, Phreeqc, AquaChem, ArcGIS apod. Metodický postup – úvod do problému, tvorba koncepčního modelu, vstupní data, výběr programu, zpracování dat a realizace modelu. Příklady aplikací a využití v analýzách rizik.

Povinná literatura:

ZEMAN, J. Přírodní karbonátové systémy. 1. vyd. Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno, 2002. 160 s. Scientia. ISBN 80-86258-37-8. ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. Základy hydrogeologie. Brno: Masaryk University, 2003, 186 s. ISBN 80-210-3146-8 KRÁSNÝ, J. ET AL. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012, 1143 s. ISBN 978-80-7075-797-0 ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106 s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

Analytické modely. www.epa.gov./ada www.scisoftware.com/products/phreeqe

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokoly ze cvičení. Seminární práce.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Studium povinné a doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. - 2. Metody HG prací, získávání HG dat a vyhodnocovací metody. 3. - 4. Zpracování HG dat pro využití v probíraných programech. 5. - 7. Příprava a tvorba koncepčních modelů. 8. - 12. Příklady aplikací a jejich praktické využití. 13. - 14. Realizace výstupů HG dat z probíraných programů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.