541-0137/01 – UNESCO památky (UNS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU0063 Ing. David Neuman
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení důvodů, klasifikace a významu UNESCO památek jako vybraného světového kulturního dědictví a přírodního bohatství Země. Cílem je také získání přehledu o nejvýznamnějších UNESCO památkách ČR ale také zahraničních lokalit. Porozumění tohoto základního systému a přehledu UNESCO památek umožní získat studentům znalosti, které pak budou moci aplikovat při průvodcovských činnostech na geoturistických a montánních lokalitách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou seznámeni s popisem základní struktury instituce UNESCO. Rovněž s klasifikací UNESCO památek pro kulturní dědictví, i klasifikací přírodního bohatství dle systému UNESCO. Dozví se o principech a zásadách výběru památek UNESCO. Předmět je zacílen na popis UNESCO památek, jak kulturních UNESCO památek v ČR, tak i přírodních parků a krajinných oblastí UNESCO v ČR. Dále budou studenti seznámeni s popisem jak užšího výběru UNESCO památek v Evropě, tak i užšího výběru přírodních parků a krajinných oblastí v Evropě. Získají přehledný výběr UNESCO památek ve zbývajících světadílech. K předmětu bude ukázková aplikace získaných poznatků na jedné případové studii.

Povinná literatura:

KUČOVÁ, Věra. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2009. Odborné a metodické publikace (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-87104-52-1. NOVÁKOVÁ, Marcela, Daniel KOLLÁR a Olivér KOVÁCS. Památky UNESCO střední Evropy: Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Praha: Reader's Digest, 2013. ISBN 9788074062209. DVOŘÁČEK, Petr. České památky UNESCO. Praha: Fragment, 2008. ISBN 8025307549.

Doporučená literatura:

KAROLCZUK-KĘDZIERSKA, M. UNESCO: poklady kultury: poklady přírody. Přeložil Jakub MRÓZEK. Brno: Educa Kids, 2016. ISBN9788027000241 JENÍK, J. Biosférické rezervace České republiky: příroda a lidé pod záštitou UNESCO. Praha: Empora, 1996. ISBN 8085779315 MALLOTOVÁ, H. Přírodní parky: krajinné oblasti a přírodní ráje pod záštitou UNESCO. V Praze: Euromedia Group, 1999. ISBN 9788071769071

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma a písemná zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Základní struktura UNESCO 3. UNESCO památky pro kulturní dědictví 4. Přírodní bohatství dle systému UNESCO 5. Zásady zařazování památek do UNESCO 6. UNESCO památky v České republice 7. Vybrané UNESCO památky v Evropě 8. Přírodní parky a krajinné oblasti UNESCO v ČR 9. Vybrané přírodní parky a krajinné oblasti UNESCO v Evropě 10. Vybrané UNESCO památky v Asii 11. Vybrané UNESCO památky v Austrálii 12. Vybrané UNESCO památky v Africe 13. Vybrané UNESCO památky v Americe 14. Aplikace získaných poznatků v případové studii

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní