541-0138/01 – Praktika z cestovního ruchu (PCR)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci studia oboru GMT přináší praktika několik příležitostí jak pro studenty v daném oboru, tak pro jednotlivé organizace. Důležitým cílem praktika je možnost vyzkoušení vědomostního potenciálu studentů pro aktivní přístup k výkonu práce a současně ověření možností zaměstnavatele pro budoucí zaměstnance. Nezanedbatelné je rovněž zkrácení adaptační doby po případném nástupu studenta do zaměstnání. Získané zkušenosti z praktika mohou studenti využít jak při tvorbě bakalářské práce, tak i při hledání budoucího zaměstnání.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Praktika z cestovního ruchu je důležitou součástí výuky bakalářského studia, na níž studenti mohou nalézt vhodné téma ke zpracování bakalářské práce. Po navázání spolupráce mohou studenti získat užitečné podklady a konzultace s lidmi z praktika, které jim mohou pomoci při následném řešení bakalářské práce. Dle možností budou praktika zaměřována takovým způsobem, aby spadala do oblasti potenciálního zájmu a budoucího možného uplatnění studenta.

Povinná literatura:

BARKER, S., COLE, R. Projektový management pro praxi. Praha : Grada Publishing, 1. vyd., 2009. 155 s. ISBN 978-80-247-2838-4 SVOZILOVÁ, A., Projektový management. Praha: Grada Publishing, 1. vyd., 2006. 353 s. ISBN 978-80-247-1501-8 Odborná literatura a normy vztahující se k řešené problematice

Doporučená literatura:

ROUŠAR, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 1. vyd., 2008. 255 s. ISBN 978-80-247-2602-1 Právní předpisy v oblasti BOZP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Potvrzení o absolvování praktika, závěrečná zpráva z praktika.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pracovní deník potvrzený pověřenou osobou z univerzity, firmy nebo jiné organizace, v níž byla praktika vykonána, závěrečná zpráva z praktika, potvrzení o absolvování praktika.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti absolvují praktika z cestovního ruchu v předem stanoveném rozsahu se zaměřením na geovědní a montánní turismus.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování praktika z cestovního ruchu v stanoveném rozsahu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Absolvování praktika z cestovního ruchu v stanoveném rozsahu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní