541-0139/01 – Teorie turismu (TT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti cestovního ruchu (CR). Dalším cílem předmětu je získání orientace studentů v problematice cestovního ruchu tak, aby při podrobném studiu jednotlivých témat v dalších předmětech vnímali vzájemné souvislosti v této oblasti. Předmět informuje o mezinárodně stanovených pojmech a definicích v oblasti CR, zabývá se zákonitostmi trhu a faktory působícími v oblasti CR, podmínkami nutnými pro rozvoj CR a rovněž aktuálními možnostmi cestování a CR ve světě a Českých zemích v závislosti na hospodářském a politickém vývoji v dané destinaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Popis základních faktorů ovlivňujících rozvoj cestovního ruchu. Vliv rekreačního prostředí na člověka a rizika s ním spojená. Trh jako oblast CR a s ním související pojmy. Klasifikace a popis jednotlivých forem cestovního ruchu. Aktuální možnosti CR ve světě. Kapacita krajiny a vliv CR na krajinu. Charakteristika a klasifikace služeb v CR. Legislativa v oblasti CR. Zpracování nabídky a příprava zájezdu. Klasifikace a popis dopravních služeb v cestovním ruchu. Klasifikace a popis ubytovacích a stravovacích služeb v cestovním ruchu. Možnosti a druhy pojištění v oblasti CR.

Povinná literatura:

SCHEJBAL, C. Úvod do turismu. VŠB-TU Ostrava 2018. ISBN 978-80-248-4146-5 Dostupné z: ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. Výkladový slovník cestovního ruchu. Kompletně přeprac. a dopl. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-880-2 ŠTĚPÁNKOVÁ, H. Teorie turismu. VŠB-TU Ostrava 2010. Dostupné z:

Doporučená literatura:

KOTÍKOVÁ, H. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Praha: Grada, 2013. 207 s. ISBN 978-80-247-4603-6 TITTELBACHOVÁ, Š. Turismus a veřejná správa: průniky, dysfunkce, problémy, šance: státní politika turismu České republiky: systémový přístup k řešení problémů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3842-0 KOSTKOVÁ, M., NĚMČANSKÝ M., TORČÍKOVÁ, E. Management služeb cestovního ruchu. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. ISBN 978-80-7248-510-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma a písemná zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Faktory ovlivňující rozvoj cestovního ruchu (ČR) I (ekonomické, sociální, psychologické, kulturní) 2. Faktory ovlivňující rozvoj ČR II (demografické, ekologické, politické, administrativní) 3. Rekreační prostředí a jeho příznivé a nepříznivé působení na člověka (lesy, hory, vodní plochy) 4. Trh v oblasti ČR (ceny, zvláštnosti trhu, nabídka, poptávka a jejich charakteristické rysy) 5. Potřeba a spotřeba v oblasti ČR (dělení a charakteristické znaky potřeb, výdaje na ČR). 6. Formy ČR (kulturní a vzdělávací, zábavní a atrakční, sportovní, zdravotní a ozdravný, gurmánský, kongresový, incentivní, městský, venkovský, náboženský, seniorů, mládeže, zdravotně postižených a lovecký cestovní ruch) 7. Území vhodná a nevhodná pro ČR (území vyloučená z ČR z důvodu jejich ochrany, území omezující ČR, území k ČR nevhodná), rajonizace území v ČR podle jejich významu pro ČR. 8. Kapacita krajiny (fyzická, ekologická, sociálně-psychologická), negativní a pozitivní vliv ČR na krajinu. 9. Charakteristika služeb v ČR (struktura služeb, zvláštnosti, klasifikace služeb ČR). 10. Právní vztahy při poskytování služeb ČR, klasifikace cestovních kanceláří (CK), druhy služeb CK. 11. Příprava zájezdu, kalkulace ceny (sestavení programu, návrh trasy, kalkulace ceny, zpracování nabídky, příprava průvodce). 12. Dopravní služby v ČR (Služby železniční, silniční, letecké a lodní dopravy, Hromadná městská a vertikální doprava v ČR) 13. Služby ubytovacích a stravovacích zařízení v ČR a jejich kategorie. 14. Pojištění v ČR (druhy pojištění, hlášení a likvidace pojistných událostí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus TT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus TT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus TT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus TT P čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus TT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní