541-0141/01 – Odborný geologický seminář 2 (OGS2)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity1
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s aktuálními problémy geologických oborů. Student získá představu o aktuálních problémech geologických oborů.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Přednášky odborníků v různých geologických oborech. Student se seznámí s aktuálními problémy geologických oborů.

Povinná literatura:

STARÝ J.(ed.) Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny 2018. Česká geologická služba, Praha, 2018, 368 s. HAVELKA, J., ROZLOŽNÍK, L.: Ložiska rud, SNTL, Praha 1990 JIRÁSEK, J., SIVEK, M.: Ložiska nerostů. Ostrava, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. EVANS A. M.: Ore Geology and Industrial Minerals. Blackwell Science Ltd., Malden /Oxford/Carlton, 1993, 389 pp.

Doporučená literatura:

VANĚČEK, M. (ed.) Nerostné suroviny světa: Rudy a nerudy. Academia, Praha, 1995, 543 s. JIRÁSEK J.,SIVEK M., LÁZNIČKA P. Ložiska nerostů. Anagram, Ostrava, 2010. Dostupné na http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/index.html KRAUS I., KUŽVART M. Ložiska nerud. Praha, SNTL/ALFA, 1987. 232 s. U.S. GEOLOGICAL SURVEY. Mineral commodity summaries 2018. U.S.Geological Survey, 2018. 200 s. Dostupné na https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/mcs2019_all.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na semináři a prezentace vlastních poznámek z přednášek.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Aktuální problémy geologie přednášejí domácí i zahraniční odborníci. Přednášky jsou pořádané od ledna do května jednou měsíčně. Témata se řídí aktuální nabídkou přednášejících.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku