541-0144/03 – Geologický seminář 1 (GS1)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits1
Subject guarantordoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Actual topics in the geological sciences will be introduced by the series of invited lectures.

Teaching methods

Seminars

Summary

Přednášky odborníků v různých geologických oborech. Student se seznámí s aktuálními problémy geologických oborů.

Compulsory literature:

BARNES J.V. Ores and Minerals: Introducing Economic Geology. John Wiley and Sons, New York: 1991. BERNARD J.H., POUBA Z. (eds.). Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu. Praha, Academia, 1986. 320 s. GUILBERT J.M., PARK J.M. The geology of ore deposits. Waveland Press Inc., Long Grove, Illinois: 2007. HAVELKA J., ROZLOŽNÍK L. Ložiska rud. SNTL, Praha, 1990. 392 s.

Recommended literature:

U.S. GEOLOGICAL SURVEY. Mineral commodity summaries 2018. U.S.Geological Survey, 2018. 200 s. Dostupnbé na https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/mcs2019_all.pdf BARNES J.V. Ores and Minerals: Introducing Economic Geology. John Wiley and Sons, New York: 1991. EVANS A. M.: Ore Geology and Industrial Minerals. Blackwell Science Ltd., Malden /Oxford/Carlton, 1993, 389 pp. GUILBERT J.M., PARK J.M. The geology of ore deposits. Waveland Press Inc., Long Grove, Illinois: 2007.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Účast na seminářích v požadovaném rozsahu, odborná diskuse. Písemný test.

E-learning

Other requirements

Účast na semináři a prezentace vlastních poznámek z přednášek.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Aktuální problémy geologie přednášejí domácí i zahraniční odborníci. Přednášky jsou pořádané od září do ledna jednou měsíčně. Témata se řídí aktuální nabídkou přednášejících.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 85  85
Mandatory attendence parzicipation: doplnit,doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner