541-0148/01 – Environmentální geochemie (ENGCH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Využití znalostí a aplikace zákonitostí z geochemického chování prvků v zemské kůře do oblastí ovlivněných antropogenní činností. Pochopení pravidel chování rizikových prvků během termických procesů při zpracování odpadů. Identifikace zón kontaminace v okolí starých zátěží a brownfields pomocí geochemických modelů (SURFER).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět „Geochemie životního prostředí“ je orientován na geochemické procesy a principy migrace prvků a organických polutantů v jednotlivých složkách životního prostředí (voda, půda, ovzduší) včetně antropogenních procesů – vznik odpadů.

Povinná literatura:

ALLOWAY, B. J. Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability (Environmental Pollution). 2012. Springer Verlag. ISBN 9400744692. ANDRÁŠ, P., J. DADOVÁ a R. KUČEROVÁ. Environmentálna Geochémia. VŠB-TU Ostrava, 2015, 1-166. ISBN: 978-80-248-3751-2 BOUŠKA, V., P. JAKEŠ, T. PAČES a J. POKORNÝ. Geochemie. Praha: Academia, 1980 MRŇA, F. Užitá geochemie. Praha: Academia, 1991 RACLAVSKÝ, K., H. RACLAVSKÁ a V. HOMOLA. Geochemie. Učební texty, CD-ROM, 2010

Doporučená literatura:

KHUN, M. a kol. Environmentálna geochémia. Bratislava: Geografika, 2008 SARKAR, D., R. DATTA a R. HANNINGAN. Concepts and Applications in Environmental Geochemistry. Elsevier, 2007. ISBN 978-0-08-046522-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vědomosti studenta jsou ověřovány zpracováním semestrální práce (konstrukce map izolinií a vyhodnocení kontaminace s určením příčin vzniku a původu), která vychází ze znalostí získaných z odpřednášeného učiva a zohledňuje schopnost studenta prakticky využít získané informace. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro vypracování semestrálního programu - schopnost zvládnout získat informace z literatury v anglickém jazyce. Na studenta nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní geochemické principy migrace prvků v životním prostředí – endogenní a exogenní faktory. Geochemické pozadí a jeho význam pro posuzování kontaminace. 2.Výskyt přirozených anomálií v životním prostředí. Geochemické bariery. Klarky. Mapy geochemické reaktivity hornin. 3.Stopové prvky v životním prostředí. 4.Perzistentní organické polutanty 5.Geochemie půd (fyzikálně chemické vlastnosti půd, granulometrická analýza, mineralogické složení, sorpční charakteristika půd, podíl anorganické a organické složky v půdách). 6.Principy vazby stopových prvků v půdách (lesní půdy, zemědělské půdy, půdy v průmyslových oblastech a půdy v městských aglomeracích). 7.Principy vazby organických polutantů v půdách, posuzování jejich mobility a degradability. Rozdělovací koeficienty. Migrace v systému půda – půdní voda – podzemní voda. 8.Tessierovo sekvenční vyluhování. Standardizovaná metodika BCR. 9. Hlavní metody chemické analýzy půd. Nejistoty stanovení. 10.Geochemie stabilizovaných kalů z ČOV (fyzikálně-chemické vlastnosti kalů a jejich mineralogické složení). Základní geochemická charakteristika kalů, vazba rizikových prvků a organických polutantů v kalech. 11.Suspendované částice ve vodných systémech. Vazba těžkých kovů a organických polutantů. Geochemie a mineralogie sedimentů ve vodních nádržích a tocích. 12. Kyselé důlní vody (AMD), kontaminace prostředí ovlivněného důlní činností. 13.Geochemie a mineralogie vedlejších odpadních produktů z energetiky. 14.Geochemická a mineralogická charakteristika polétavého prachu částic pod 10 mikronů (PM10).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: 70% přítomnost na přednáškách (in situ nebo on-line) a 100% přítomnost na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na dohodnutých řízených konzultacích 100%. Zpracování seminárních prací podle zadání. Prezentace výsledků seminárních prací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní