541-0170/03 – Technická petrografie a základy chemie silikátů (TPZS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení procesů a možností průmyslového využití významných horninových typů a znalost fyzikálních a chemických vlastností silikátů, jako nejvýznamnější skupiny minerálů a pochopení jejich vazby na průmyslové aplikace. Významným cílem je schopnost syntézy získaných teoretických poznatků a jejich aplikace v procesech technologie silikátů. Studenti by se měli naučit: analyzovat problém, kombinovat teoretické znalosti s praktickým využitím, sumarizovat získané vědomosti a znalosti, interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe, zobecňovat vytvořené závěry.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní charakteristika průmyslových hornin, sklo a keramika, cementy a smaltové hmoty, strusky a popílky - fázové složení, fyzikální a mechanické vlastnosti. Přírodní stavební materiály. Charakteristika fyzikálních a chemických vlastností silikátů a jejich vztah k průmyslovým aplikacím.

Povinná literatura:

KUDĚLÁSKOVÁ, M.: Petrografické praktikum : klasifikace vyvřelých hornin. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1991. HLAVÁČ, J.: Základy technologie silikátů. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1988. CHVÁTAL, M.: Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005. KRIST E., KRIVÝ M. (1985): Petrológia. – SNTL/Alfa, 461 s.

Doporučená literatura:

KUŽVART, M.: Ložiska nerudních surovin. ACADEMIA, Praha, 1984. HANYKÝŘ, V.: KUTZENDORFER, J. Technologie keramiky. Vega s. r. o., Hradec Králové, 2002. DOPITA, M., HAVLENA,V., PEŠEK, J.: Ložiska fosilních paliv. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1985. ZEMAN, O.: Technická petrografie pro posluchače stavební fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1979

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných úkolů na cvičeních, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní charakteristika průmyslových hornin, petrurgické suroviny, sklo a keramika,cementy a smaltové hmoty, strusky a popílky - fázové složení, fyzikální a mechanické vlastnosti. 2. Přírodní stavební materiály - těžené kamenivo, drcené kamenivo, kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. 3. Aktuální principy klasifikace se zaměřením na vztah mezi petrografickou analýzou a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. 4. SiO2 jako nejvýznamnější oxid zemské kůry, jeho formy výskytu. Polymorfie SiO2 významný faktor v technologii silikátů. 5. Charakteristika fyzikálních a chemických vlastností silikátů a jejich vztah k průmyslovým aplikacím. 6. Chemická difuze, objemový tok, jako významné faktory v oblasti fázových silikátových systémů. 7. Charakteristika slinovacích procesů, faktory ovlivňující slinování. 8. Nukleace a růst nových fází, rozpouštění pevných látek v taveninách. 9. Charakteristika skla, sklokeramiky a keramiky na bázi jílových minerálů, suroviny a jejich směsi. 10. Skelné a krystalické povlaky – smalty, glazury. 11. Žáruvzdorné materiály kyselé /dinas/ a bazické /šamot/. 12. Vzdušná a hydraulická anorganická pojiva. 13. Suroviny pro výrobu cementů, fázové složení cementů, klasifikace a vlastnosti vyráběných druhů cementů. 14. Vápno a jeho vlastnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku