541-0170/04 – Technická petrografie a základy chemie silikátů (TPZS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení procesů a možností průmyslového využití významných horninových typů a znalost fyzikálních a chemických vlastností silikátů, jako nejvýznamnější skupiny minerálů a pochopení jejich vazby na průmyslové aplikace. Významným cílem je schopnost syntézy získaných teoretických poznatků a jejich aplikace v procesech technologie silikátů. Studenti by se měli naučit: analyzovat problém, kombinovat teoretické znalosti s praktickým využitím, sumarizovat získané vědomosti a znalosti, interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe, zobecňovat vytvořené závěry.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní charakteristika průmyslových hornin, sklo a keramika, cementy a smaltové hmoty, strusky a popílky - fázové složení, fyzikální a mechanické vlastnosti. Přírodní stavební materiály. Charakteristika fyzikálních a chemických vlastností silikátů a jejich vztah k průmyslovým aplikacím.

Povinná literatura:

KUDĚLÁSKOVÁ, M.: Petrografické praktikum : klasifikace vyvřelých hornin. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1991. HLAVÁČ, J.: Základy technologie silikátů. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1988. CHVÁTAL, M.: Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005. SEN, Gautam: Petrology: principles and practice. Berlin: Springer, [2014]. ISBN 978-3-642-38799-9.

Doporučená literatura:

KUŽVART, M.: Ložiska nerudních surovin. ACADEMIA, Praha, 1984. HANYKÝŘ, V.: KUTZENDORFER, J. Technologie keramiky. Vega s. r. o., Hradec Králové, 2002. DOPITA, M., HAVLENA,V., PEŠEK, J.: Ložiska fosilních paliv. SNTL - Nakladatelství technické literatury,Praha, 1985. FROST, Bryce Ronald a Carol Denison FROST. Essentials of igneous and metamorphic petrology. New York: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-02754-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška z určování nerostů s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní charakteristika průmyslových hornin, petrurgické suroviny, sklo a keramika,cementy a smaltové hmoty, strusky a popílky - fázové složení, fyzikální a mechanické vlastnosti. 2. Přírodní stavební materiály - těžené kamenivo, drcené kamenivo, kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. 3. Aktuální principy klasifikace se zaměřením na vztah mezi petrografickou analýzou a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. 4. SiO2 jako nejvýznamnější oxid zemské kůry, jeho formy výskytu. Polymorfie SiO2 významný faktor v technologii silikátů. 5. Charakteristika fyzikálních a chemických vlastností silikátů a jejich vztah k průmyslovým aplikacím. 6. Chemická difuze, objemový tok, jako významné faktory v oblasti fázových silikátových systémů. 7. Charakteristika slinovacích procesů, faktory ovlivňující slinování. 8. Nukleace a růst nových fází, rozpouštění pevných látek v taveninách. 9. Charakteristika skla, sklokeramiky a keramiky na bázi jílových minerálů, suroviny a jejich směsi. 10. Skelné a krystalické povlaky – smalty, glazury. 11. Žáruvzdorné materiály kyselé /dinas/ a bazické /šamot/. 12. Vzdušná a hydraulická anorganická pojiva. 13. Suroviny pro výrobu cementů, fázové složení cementů, klasifikace a vlastnosti vyráběných druhů cementů. 14. Vápno a jeho vlastnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Povinná účast na cvičeních v rozsahu 70%. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemný test a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Nepovinná účast na cvičeních. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.